Tjänsten är tillsatt

Min Pension söker Ansvarig för Prognosberäkning


Min Pension i Sverige AB är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och är ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige.

Minpension.se finansieras gemensamt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson.

Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet och med flera bolag som ansluter sig.


Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår utveckling av ny funktionalitet i prognosberäkning av alla tre pelare inom pensionssystemet, i nära samverkan med systemarkitekter och försäkringsgivare.

Tillsammans med dina kollegor utarbetar du underlag till programmering och funktionalitet för prognosberäkning.

Du tar även fram statistiskt underlag, såsom kompensationsgradsberäkning.

Du företräder Minpension.se i diskussioner kring standardisering och förutsättningar kring beräkning av prognos inom allmän pension, tjänstepension samt privat pension. Du är också en motpart i diskussioner med försäkringsgivare kring att skapa gemensamma lösningar för beräkningar av prognos.

Du bidrar i arbetet med informationsmaterial och underlag till media samt deltar i utbildningar av ”utbildare” och i relevanta nätverk.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen (det är dock inte nödvändigt att vara diplomerad Aktuarie).

Vi vill att du har en bakgrund inom beräkning av pensionsförmåner för såväl premiebestämda som förmånsbestämda avtal.

Du har kunskap inom alla tre pelare samt förmågan att förklara komplexa regelverk inom beräkning och pension på ett enkelt sätt.

Det krävs att du har goda kunskaper om systemutveckling och dokumentationsteknik. Ett krav är att du är skicklig på både muntlig och skriftlig kommunikation.

Erfarenhet från försäkringsbranschen är meriterande.


Personliga egenskaper

Som person är du analytisk och van vid att arbeta självständigt likaväl som du kan samarbeta prestigelöst.

Du har lätt för att möta olika sorters människor och anpassar alltid nivån efter mottagaren.

Du är noggrann och systematisk, vilket tjänsten kräver, med en långsiktig syn på prognosarbetet.

Du har god social förmåga och vi ser gärna att du är van vid att arbeta utåtriktat. Du etablerar och utvecklar enkelt relationer både internt och externt.

Du har förståelse för och uppskattar de arbetsförutsättningar som råder i ett litet bolag som Min Pension och stimuleras av entreprenörskap.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.