Tjänsten är tillsatt

Chef Commercial


Arbetsuppgifter

Uppdragsgivaren är en internationell koncern och Affinity affären är identifierad som ett tillväxt område inom företaget.

Du skall leda och fördela arbetet för enheten som består av ett trettiotal medarbetare. Enheten är uppdelad i tre team. Gruppcheferna för dessa team utgör tillsammans med Chef Affinity ledningsgruppen.


Utbildning/bakgrund

Du arbetar idag som ledare för en affinity organisation eller liknande i ett försäkringsbolag, eller hos ett föremedlarföretag.

En passande bakgrund kan också vara ledare inom något annat segment inom sakförsäkring med inriktning företag, och då med erfarenhet av Affinity..

Du har arbetat fem år eller mer i ledande befattning och har då uppvisat en hög grad av personlig mognad.


Det är positivt om du har lett olika typer av funktioner och kompetenser inom försäkring, såsom försäljning, telemarketing, skador, produktutveckling och systemutveckling.

Du ser IT som en viktig del i att driva en framgångsrik avdelning.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.