Tjänsten är tillsatt

HSB Riksförbund söker Jurist inom Finans/Compliance


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Som en kooperativ medlemsorganisation är vårt mål inte främst att göra så stora ekonomiska vinster som möjligt - vi ser vinst som ett medel att tillsammans skapa det goda boendet. Därför går överskott alltid tillbaka till verksamheten för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre nyproduktioner och ännu större trygghet i förvaltningen.
HSB Riksförbund är den nationella gemensamma resursen inom HSB med det huvudsakliga uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet, driva samverkan och utveckling av HSBs verksamhet. Riksförbundet ansvar för de övergripande frågorna; bland annat varumärket, gemensamma kommunikationskanaler, den parlamentariska verksamheten på riksnivå och de styrande dokumenten.
En viktig del av HSBs verksamhet är att stödja våra medlemmar, bostadsrättsföreningar och HSB-föreningar i juridiska frågor.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som jurist inom finans/compliance är placerad inom avdelningen samhällsbyggnad och juridik på HSB Riksförbund.

Avdelningen ansvarar för omvärlds- och lobbyfrågor samt har en bred juridisk verksamhet. Den juridiska verksamheten innefattar förutom deltagande i lagstiftningsarbete och bevakning av rättsutvecklingen inom relevanta områden även bl.a. utbildning av förtroendevalda och anställda hos HSB-föreningarna samt en omfattande ombudsverksamhet för HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar vid tvister och förhandlingar. Totalt har gruppen idag 18 medarbetare, varav 10 är jurister.

Du kommer att agera rådgivande och konsultativt gentemot föreningarna i finans och regelefterlevnadsfrågor och utbilda inom viktiga områden som penningtvätt, betalningstjänster och inlåning. I tjänsten ingår även ansvar att i samverkan med HSB-föreningarna utveckla och uppdatera policys och instruktioner inom området.

Funktionen är en internkonsultfunktion som föreningarna kan upphandla.

För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du trivs med att arbeta proaktivt och har en utpräglad förmåga att kommunicera.


Utbildning/bakgrund

Du har en jur.kand, gärna med inriktning mot finans. Intresse för fastighetsbranschen är en fördel.

Du har arbetat med finansfrågor och gärna Compliance inom bank, finans eller försäkring under ca 5 år eller mer. Naturligtvis har du då skaffat sig en gedigen erfarenhet av regelverket runt penningtvätt.

Du har i tidigare befattningar uppvisat en god förmåga att kombinera ödmjukhet och auktoritet, samt extremt starka färdigheter att kommunicera i både tal och skrift. Det är viktigt att du är synlig i organisationen och är duktig på att skapa, bygga upp och upprätthålla varaktiga relationer.

Mottagare och samarbetspartners hos föreningarna är i första hand VD och Ekonomi/finansfunktioner men även övriga medarbetare.
Du behöver agera strategiskt och långsiktigt , är van vid att driva och arbeta självständigt och har då uppvisat en hög grad av mognad och uthållighet.

I befattningen ingår ca 4-5 resdagar per månad.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig kommunikatör och en stark pedagog. Det innebär att du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Skriver klart och koncist, och har en förmåga att anpassa språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du har ett övertygande sätt, är handlingsinriktad genom att ha lätt att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Strategiskt tänk kännetecknar dig som har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor och inser dess långsiktiga betydelse.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.


Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt. Urval till denna tjänst sker löpande. Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.