Tjänsten är tillsatt

Wassum söker administratör


Wassum har lång erfarenhet inom pensions- och kapitalförvaltningsområdet och anlitas av institutionella uppdragsgivare. Vi verkar mellan de institutioner som har ansvar för kapital och de kapitalförvaltare som förvaltar medlen. Wassum bistår institutionella kapitalägare genom ett nära och långsiktigt samarbete där syftet är att uppnå bättre resultat i deras portfölj, produkt, koncept eller affär. Wassums specialistkompetens ska förbättra resultatet genom att bidra till att skapa extra värden, effektivisera verksamheten och genom att identifiera, beskriva och hantera olika typer av risker.

Wassum har 65 anställda och huvudkontor i Stockholm


Arbetsuppgifter

• Planering och genomförande av fondhandel i hela världen, inklusive betalningar, i samråd med fondbolag och kunder
• Avstämning och kontroll av genomförda transaktioner
• Hantering av corporate actions
• Löpande kontakter med fondbolag avseende administration och rutiner
• Månatlig andelsavstämning med fondbolagen
• Kvartalsvis återföring av återbetalt förvaltningsarvode
• Reglering och kontroll av räntor och avgiftsuttag i samband med respektive kvartal
• Deltagande i utvecklings- och förbättringsarbete gällande det dagliga arbetet och systembehov


Utbildning/bakgrund

Du är Gymnasieekonom eller liknande

Det är meriterande med minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom fondverksamhet eller värdepappersrörelse.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet samt ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationen.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.

Du kan organisera resurser, planera aktiviteter, sätta upp tidsramar och följa upp planer


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.