Tjänsten är tillsatt

Svedea söker Skadereglerare Företag/Egendom


Svedea är inget vanligt försäkringsbolag. Och vi som arbetar här är inga vanliga försäkringsmänniskor. Vi har en stor passion för försäkring och för de olika verksamheter vi försäkrar. Vi brinner också för vårt arbete och vill ge våra kunder det allra bästa – oavsett om det gäller försäkringar, kundservice eller skadereglering.
Vi erbjuder försäkringar för båtar, motorcyklar, snöskotrar och ATV samt företagsförsäkring. Ambitionen är att göra försäkring enkelt och vi siktar på att bli marknadsledande inom alla våra försäkringsområden.

Vi har en stark grund
Bakom Svedea står en av mycket stark finansiell aktör, Hannover Re-koncernen. Förutom att vara en ekonomisk garant med AA-rating ger vår ägare oss tillgång till internationell expertis inom flera områden.


Arbetsuppgifter

Som skadereglerare på Svedea får du stort inflytande över hur skadehanteringen utformas. Du kommer att reglera allt från enklare skador till stora och mer komplicerade skador. Svedea ser gärna att du också självständigt kan besiktiga skador.

Du gillar varierade arbetsuppgifter, att hugga i där det behövs och att skapa hållbara rutiner och flöden. Du är en utåtriktad person som i tidigare befattningar uppvisat gott omdöme och god förhandlingsvana som gör kunderna nöjda.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med en akademisk examen, men inget krav. Har du relevanta utbildningar inom skador i synnerhet och försäkring i allmänhet är det positivt.

För att lyckas i tjänsten behöver du vara en duktig skadereglerare med ca fem års erfarenhet av skadereglering inom företag/egendom, gärna med bygginriktning.

Du kan också vara en meriterad och erfaren skadereglerare konsument.

Det är positivt om du har kunskap gällande vattenskador.

Svedea vill rekrytera en person som uppvisar en hög grad av motivation, driv, engagemang och inte minst kreativitet då man hela tiden strävar efter utveckling, förbättring och förädling där du kommer att spela en central roll i uppbyggnad av skadeverksamheten inom affärsområde företag.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig kommunikatör, uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är handlingskraftig och är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Du är en engagerad och självdriven person som motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.