Tjänsten är tillsatt

Cardif Nordic AB söker en KAM


Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. Cardif bedriver idag verksamhet i 36 länder och har närmare 70 miljoner försäkringstagare.

Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till det två försäkringsbolagen Cardif Försäkring AB och Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. Cardif Nordic AB med dotterbolag har i dag ca 90 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.


Arbetsuppgifter

Cardif utvecklar och tillhandahåller personriskförsäkringsprodukter på den nordiska marknaden via banker, finans- och försäkringsbolag. Cardif är specialiserade på låneskyddsprodukter. Genom förståelse för våra samarbetspartners kärnaffär och behov kan Cardif skräddarsy försäkringslösningar och skapa mervärde. Försäkringskunder erbjuds en ökad trygghet samtidigt som våra samarbetspartners möjligheter till ökad lönsamhet förbättras.

Som KAM på Cardif är du ytterst kundansvarig och ansvarar för att förvalta, aktivt förädla samt vidareutveckla befintliga konton. Du ansvarar för att upprätta en försäljnings- och markandsplan och följer löpande upp det tekniska resultatet för produkterna. Vidare så ansvarar du för att upprätta och genomföra handlings- och aktivitetsplaner tillsammans med partners samt säkerställer att det som görs dokumenteras.

Tillsammans med partners skapar du nya affärslösningar och är även delaktig i att ta fram nya produkter tillsammans med kollegor inom organisationen. Som en del av tjänsten kommer du till en viss del att driva de administrativa processerna internt.

En del resor ingår i tjänsten inom hela Sverige varav huvuddelen av resorna är till Göteborg där bolagets nordiska huvudkontor ligger.


Utbildning/bakgrund

Du har gymnasiekompetens. Det är meriterande om du har någon form av försäkringsrelaterad utbildning såsom IFU eller liknande och/eller en akademisk examen. Vidare så är det en fördel om du har erfarenhet från telemarketing och webbförsäljning.

Du har efarenhet av självständigt kundansvar och har flera års erfarenhet av arbete med försäljning inom bank, finans- och/eller försäkringsbranschen med goda resultat som följd. Vidare så har du arbetat med försäljning av finansiella tjänster via distributörer såsom till exempel banker och finansbolag.(B2B2C)

Du har erfarenhet av förhandling med stora organisationer samt har tidigare vana av att föra diskussioner med beslutsfattare på olika nivåer. Det är även viktigt att du har vana och känner dig bekväm med att tala inför stora grupper.

Det är en förutsättning att du behärskar engelska i både tal & skrift eftersom detta är koncernspråk. Vidare så har du goda kunskaper i Office paketet samt innehar B-Körkort.


Personliga egenskaper

Det är viktigt att du är duktig på att organisera resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar samt följer upp planer.

Du är övertygande och är en skicklig kommunikatör som har lätt för att uttrycka dig klart och tydligt.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader samt nya affärsmöjligheter.

Det är centralt att du förblir lugn och stabil samt arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704-928998