Tjänsten är tillsatt

Säljare/Affärsutvecklare till Cardif Nordic AB


Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. Cardif bedriver idag verksamhet i 36 länder och har närmare 70 miljoner försäkringstagare.

Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till det två försäkringsbolagen Cardif Försäkring AB och Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. Cardif Nordic AB med dotterbolag har i dag ca 90 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.


Arbetsuppgifter

Cardif utvecklar och tillhandahåller personriskförsäkringsprodukter på den nordiska marknaden via banker, finans- och försäkringsbolag. Cardif är specialiserade på låneskyddsprodukter. Genom förståelse för våra samarbetspartners kärnaffär och behov kan Cardif skräddarsy försäkringslösningar och skapa mervärde. Försäkringskunder erbjuds en ökad trygghet samtidigt som våra sarmarbetspartners möjligheter till ökad lönsamhet förbättras.

Du kommer att ansvara för nyförsäljning och nykundsbearbetning enligt angivna säljmål och utifrån en given kundlista. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från första kontakt, kundmöten, offertutformning till förhandling och avslut. Vid avslutad upphandlingsprocess så ansvarar du för att överlämna affären till ansvarig KAM. Som en del av processen kommer du även att till en viss del driva de administrativa processerna.

En del resor ingår i tjänsten inom hela Sverige varav en hel del resor till Göteborg där bolagets nordiska huvudkontor ligger.


Utbildning/bakgrund

Du har gymnasiekompetens. Det är meriterande om du har någon form av försäkringsrelaterad utbildning såsom IFU eller liknande och/eller en akademisk examen. Vidare så är det en fördel om du har erfarenhet från telemarketing och webbförsäljning.

Du har flera års erfarenhet av arbete med nykundsförsäljning inom bank, finans- och eller försäkringsbranschen med goda resultat som följd. Det är viktigt att du har ett eget nätverk i branschen. Vidare så har du arbetat med försäljning av finansiella tjänster via distributörer såsom till exempel banker och finansbolag.(B2B2C)

Du har erfarenhet av förhandling med stora organisationer samt har tidigare vana av att föra diskussioner med beslutsfattare på olika nivåer. Det är även viktigt att du har vana och är bekväm med att tala inför stora grupper.

Det är en förutsättning att du behärskar engelska i tal & skrift då detta är koncernspråk. Du har goda kunskaper i Office paketet samt innehar B-körkort.


Personliga egenskaper

Du är övertygande och en skicklig kommunikatör som har lätt för att uttrycka dig klart & tydligt.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter.

Det är centralt att du förblir lugn och stabil samt arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.

Du är kreativ och hittar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704-928998