Tjänsten är tillsatt

Nordea söker Analytiker/Specialist inom Kapitaltäckning


Nordea är den största finansiella aktören i Norden med en balansräkning med totala tillgångar som överstiger EUR 670 miljarder. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner privatkunder, cirka 625.000 företags- och institutionella kunder, 1 400 kontor, 31.500 anställda (heltid), en ledande ställning inom Internettjänster och ett börsvärde på 36 miljarder euro. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
Enheten Capital and Risk Regulation ingår i avdelningen Group Capital. Avdelningen Group Capital har cirka 85 medarbetare. Enheten Capital and Risk Regulation har till uppgift att följa och bevaka utvecklingen på regelområdet inom Risk och Kapitaltäckning liksom att arbeta med bankens implementering av och anpassning till aktuella regelverk inom området.


Arbetsuppgifter

Analys av aktuella regelverk inom risk och kapitaltäckning inklusive konsekvensanalyser i förhållande till Nordeas verksamhet.

Tjänsten innebär att du följer utvecklingen på regelområdet liksom håller dig uppdaterad på aktuella regelverk och dess påverkan på Nordeas verksamhet nu och i framtiden.

I banken kommer du att stödja olika delar av verksamheten som intern specialist på områdena risk och kapital.

I rollen ingår att skriva analyser, remissvar, interna PM samt interna instruktioner. All skriftlig kommunikation sker på engelska.

Du kommer att kommunicera både internt och externt, till exempel med Bankföreningen, andra aktörer i marknaden samt med Finansinspektionen och andra externa aktörer.

Tjänsten är baserad i Stockholm och ingår i avdelningen Group Capital i Nordea.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen med inriktning på ekonomi

Du har arbetat i minst fem år inom finansområdet.

En förutsättning är att du har gedigen kunskap om och erfarenhet av bankverksamhet samt god insikt i den nordiska marknaden.

Då engelska är affärsspråk krävs det att du kan uttrycka dig väl på engelska i såväl tal som skrift.

En förutsättning är att du har god förståelse för och kunskap om risk och kapitalhantering i bankverksamhet.

Meriterande är erfarenhet av arbete med risk- och kapitalfrågor från bank, myndighet eller revisionsbolag.Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Kandidaten analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand och skriver klart och koncist. Du är bra på att anpassa språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen och visar ett stort mått av entusiasm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.