Tjänsten är tillsatt

Chefsaktuarie till Anticimex Försäkring AB


Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. Våra 3000 medarbetare skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö. Vi omsätter 3,2 miljarder kronor, ägs av riskkapitalbolaget EQT och finns i 14 länder. Vi har haft obruten tillväxt sedan starten och ser stora möjligheter till expansion. Anticimex Försäkringar har funnits sedan 1953 och hade en premieinkomst 2012 på MSEK 740. Försäkringsverksamheten bedrivs i Sverige samt via filialer i Norge, Finland och Danmark. Antalet anställda i Anticimex Försäkringar uppgår till 38.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du ansvarar för det samlade aktuariella arbetet i bolaget. Aktuariefunktionen är placerad centralt och rapporterar till Ekonomichefen.

I rollen arbetar du brett med många olika frågor inom en rad områden.

Arbetsuppgifterna omfattar bl a:

- Reservsättning
- Prissättning och utveckling av prissättningsmodeller
- Återförsäkring
- Intern och extern rapportering
- Solvens II vilket inkluderar kravställande på system, SCR och MCR beräkningar.
- Att upprätta och underhålla riktlinjer inom det aktuariella området.
- Delaktig i projekt av olika slag, ex så kommer de att påbörja ett projekt där de ska välja ett nytt försäkringssystem.


Utbildning/bakgrund

Du har Aktuarieutbildning eller motsvarande akademisk examen och uppfyller Finansinspektionens krav för godkänd aktuarie.

Du har minst några års erfarenhet av arbete som aktuarie och kan till exempel ha arbetat i försäkringsverksamhet, konsultverksamhet med inriktning försäkring eller på Finansinspektionen.

Det är önskvärt att du har arbetat inom Sakförsäkringsverksamhet.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Strategiskt tänk kännetecknar dig som har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor och inser dess långsiktiga betydelse.

Tjänsten kräver att du har förmågan att analysera frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du har lätt för att kommunicera och uttrycker sig klart, tydligt och övertygande samt är beredd att fatta beslut och sätta igång aktiviteter.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704-928998.