Tjänsten är tillsatt

Produktchef Liv och Hälsa


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individiden ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter vi enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.


Arbetsuppgifter

Affärsområde Liv & Hälsa expanderar och förstärker nu med en Produktchef.

Affärsområdet handhar Movestics riskförsäkringsprodukter inom gruppförsäkring, sparande & pensionsförsäkring och övrig förmedlad riskförsäkring.

Verksamheten består av en marknads- och försäljningsavdelning, en produktenhet som även inkluderar processer och administration av riskprodukterna samt en skadeavdelning och en riskbedömningsenhet som båda är lokaliserade till Norrköping.

Du kommer att ansvara för produktutveckling/implementering, villkorsutformning, prissättning, processer och utformning av produktkoncepten. Movestic arbetar med ett integrerat arbetssätt, vilket innebär nära samverkan med övriga delar av organisationen och försäljningsorganisationen, både från Liv och Hälsa samt Sparande och Pension.

En stor del av ansvarat handlar om praktiskt hands on arbete inom produktområdet.

Produktutbudet omfattar alla typer av riskprodukter och olika produktkoncept där dessa produkter ingår (t ex. liv, sjuk, olycksfall, premiebefrielse) samt sjukvårdsförsäkring. Totalt uppgår premievolymen till 430 Mkr.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har läst relevanta försäkringsutbildningar.

Du har arbetat som Produktchef/Produktspecialist, eller i motsvarande befattning inom Liv och Hälsa i några år. Du har således en bred kompetens i samtliga livförsäkringsprodukter. Erfarenhet av ledarskap är meriterande.

Du är skicklig på administration, processer och utveckling av produktkoncept.

För att lyckas i tjänsten är det helt centralt att du i tidigare befattningar uppvisat ett kvalitetsorienterat arbete, och du skall kunna se det affärsmässiga i erbjudandet i kombination med sparprodukter.

Du har erfarenhet av att implementera riskprodukterna på marknaden i samverkan med IT-specialister och övriga processägare i organisationen.

I tidigare befattningar han du uppvisat ett mycket gott omdöme och personlig mognad.


Personliga egenskaper

Du är kvalitetsorienterad och är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls. Du är sorterad, strukturerad, detaljorienterad och slutför ditt arbete.

Specialistkunskap, Förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller sig kontinuerligt uppdaterad inom sitt fackområde.

Du uppvisar en hög grad av affärsmässighet, förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.För att trivas, och lyckas inom Movestic Liv & Pension måste kandidaten vara beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter och motivera sig att arbeta hårt för att nå målen och vara uthållig.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.