Tjänsten är tillsatt

Risk Manager Loss Prevention


SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 36 000 medarbetare. Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com


Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att koordinera det skadeförebyggande arbetet på global nivå inom SCA koncernen. Operativt kommer du bistå cheferna ute i verksamheten. Avgörande för att lyckas i det arbetet är förmågan att agera proaktivt. Funktionen skall uppfattas som ett viktigt stöd i organisationen men samtidigt ha ett koncernövergripande perspektiv. Du agerar mellanhand mellan de externa riskresurserna som SCA köper in från If, XL Gaps och FM Global.

Du är även ansvarig för den interna premieallokeringsprocessen.

Du kommer att ansvara för vidareutvecklingen av koncernens loss prevention guidelines, och vara pådrivande för implementeringen av dessa. Vidare ä du också ansvarig för både de interna och externa Risk Management nätverken . Inledningsvis kommer du att resa en hel del för att skapa relationer och lära känna organisationen.


Utbildning/bakgrund

Du är civilingenjör och/eller brandingenjör.

Du har arbetat som Riskingenjör eller i motsvarande befattning inom industrin i fem år eller mer. Du kan också ha din bakgrund inom försäkringsbranschen, från ett sakförsäkringsföretag, förmedlare eller från ett Captive och har där arbetat som Riskingenjör.

Brandskadeförebyggande arbete är en röd tråd i din yrkesverksamma gärning. I tidigare befattningar har du uppvisat mycket goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella tekniska frågeställningar, och har överlag en uppvisat en god pedagogisk förmåga. Internationell erfarenhet är en fördel, och en god förmåga att tala och skriva engelska är ett krav.

Du skall brinna för att arbeta med dessa arbetsuppgifter, och vill utvecklas inom befattningen som Riskingenjör.


Personliga egenskaper

Uttrycker sig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egerat, tel: 070-492 89 98. Sista ansökningsdag är 11/11. Urval sker löpande.