Tjänsten är tillsatt

Produktutvecklare Personriskförsäkring


Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 700 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Avdelningen Produktutveckling Risk består av 23 personer och har som huvuduppgift att utveckla, förvalta och avveckla produkter inom försäkringsområdena sak- och personrisk.

Avdelningen ansvarar för produkter såsom företags-, motor-, hem-, villa-, fritidshus-, båt-, djur-, samt liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgruppen inom personrisk består idag av åtta medarbetare som är samarbetsorienterade och bidrar till sina kollegors och bolagets bästa i alla lägen.

Vi utökar avdelningen med ytterligare en medarbetare som ska arbeta med våra personriskförsäkringar.


Arbetsuppgifter

Som produktutvecklare har du en viktig roll i Folksams utvecklings- och förvaltningsarbete av försäkringsprodukter inom personriskförsäkringsområdet (liv, sjuk och olycksfallsförsäkring)

Du planerar, prioriterar och genomför uppdrag i samarbete med kollegor inom både din avdelning och andra verksamheter i Folksam, till exempel affärsområdena, juridik, skador och aktuarier.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- underhålla, utveckla och avveckla aktuella produkter

- delta i projekt, driva och delta i utrednings/utvecklingsuppdrag

- genomföra utredning/analys av egna samt inkomna idéer

- utifrån produktförändring uppdatera produktrelevant information så den är korrekt i villkor och försäkringshandlingar på internet/intranätet

- följa produkternas hälsa och lönsamhet, redovisa produktekonomi till Affärsansvariga

- ta initiativ för att påverka lönsamheten

- omvärldsbevaka inom personriskförsäkringsområdet, anpassa och leta nya möjligheter

- agera som stöd till organisationen inom personriskförsäkringsområdet.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med universitets-/högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, eller jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant faktakunskap för området.

Vi ser gärna att du har arbetat i något eller några år inom personriskförsäkring.

En passande bakgrund är Produktutvecklare, Skadereglerare, KAM, Säljare, Underwriter eller Kundservicemedarbetare. Du behöver inte ha erfarenhet av samtliga produkter inom personrisk.

Det är positivt om du har erfarenhet av att delta i projekt eller driva uppdrag där olika intressenter är involverade.

Det är viktigt att du drivs av utveckling och är genuint intresserad av att lära dig personriskförsäkring på djupet. Du har ett genuint intresse för människor och deras behov av trygghetslösningar. Du har kunskap om samhällets trygghetslösningar samt ett stort engagemang för liv och hälsofrågor. Du har intresse för samhällsfrågor i allmänhet och socialförsäkringsfrågorna i synnerhet.

Du bör dela Folksams grundläggande värderingar och förstå betydelsen av att Folksam är kundägt och vilket ansvar det innebär inom området personrisk.

Du kan tydliggöra komplex information och är bra på att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har även god kunskap i Word, PowerPoint och Excel. I tidigare befattningar har du uppvisat en hög grad av personlig mognad.


Personliga egenskaper

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt utveckling inom produktutveckling personrisk.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11. Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vi ägs av våra kunder och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi för att kunderna ska vara rätt försäkrade men också förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Vi finns över hela landet och tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi en bredd av tjänster som inte många andra har.