Tjänsten är tillsatt

Underwriter Ansvar till Moderna Försäkringar


Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S, en av Nordens största försäkringskoncerner, som försäkrar över 2,7 miljoner privatpersoner och fler än 140 000 företag. I Moderna Försäkringar ingår även varumärkena Atlantica och Bilsport & MC.


Arbetsuppgifter

Moderna Försäkringar är en nytänkande organisation med stark teamkänsla och en vilja att utmana branschen genom nya lösningar och tjänster. Därför söker vi dig som inte är bunden av traditionella utgångspunkter. Du är en självgående person med stort driv och viljan att hela tiden utveckla, förbättra och optimera försäkring.

Du kommer att arbeta med underwriting, förvaltning och marknadsbearbetning, i form av egen affär, som en del av ett kundteam eller med övergripande kundansvar.

Du är ansvarig för försäljning och förvaltning av ansvarsrelaterade risker. Som underwriter inom Företag & Industri har du en stor frihetsgrad att självständigt fatta beslut och välja och bedöma dina egna risker.

I försäljningsarbetet är du ansvarig för att skapa, bygga upp och upprätthålla varaktiga relationer med förmedlarna och i enstaka fall även med några stora kunder.

Positionen som Underwriter inom Företag och Industri på Moderna är en varierad och bred roll där du kommer att arbeta med försäljning, förhandling, prissättning och administration.

Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Stockholm. Koncernspråk är engelska.


Utbildning/bakgrund

Du har arbetat i två år eller mer som Underwriter inom ansvar, eller som förmedlare av ansvarförsäkring.

Det är viktigt att du har förmågan att hitta rätt nivå i alla delar av leveransen. Du har således i tidigare befattningar uppvisat förmåga att förena kvalitet, service, affärsmässighet och effektivitet i sina leveranser. I interna och externa relationer kännetecknas ditt agerande av sunt förnuft, prestigelöshet, ödmjukhet och affärsmannaskap.

Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter samt är lyhörd och smidig i umgänget med andra och har lätt att samarbeta.

Motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704-928998.