Tjänsten är tillsatt

Vi söker en KAM för en av våra viktigaste förmedlare


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.

Movestic växer och söker nu en KAM med ansvar för en av marknadens största försäkringsförmedlare.
Har du de kvalifikationer som vi letar efter så har vi ett spännande jobb på en
omväxlande och utvecklande arbetsplats.


Arbetsbeskrivning

Movestic förmedlar sina lösningar endast genom försäkringsförmedlare och utvalda partners. Som KAM tillhör du försäljningsorganisationen, men rapporterar direkt till affärsområdeschef.

Ditt konto är en av Movestics viktigaste kunder och du kommer alltså spela en nyckelroll på Movestic.

Ditt huvudansvar är att säkerställa Movestics befintliga affär, öka försäljningen samt planera och strukturera samarbetet både internt och externt. Du ansvarar för intern koordinering av aktiviteter, utbildning, försäljningsuppföljning och kommunikation gällande förmedlaren.

Tjänsten innebär att du arbetar med för kontot aktuella upphandlingar,
avtal, strategimöten, kampanjer och produktutveckling.

Du och affärsområdeschefen har ansvar över att skapa och upprätthålla en god relation med ledningen hos förmedlaren.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en akademisk examen, gärna inom juridik eller ekonomi. Du har minst tio års erfarenhet av försäljning från livförsäkringsbolag, förmedlarföretag, bank eller finansbolag.

Du har under några år arbetat som förmedlarkontakt, förmedlare eller försäljningschef. Det är positivt och meriterande om du arbetar som KAM inom förmedlad marknad eller i motsvarande tjänst.

I tidigare befattningar har du uppvisat viktiga försäljningsegenskaper som driv, lyhördhet, hög aktivitetsnivå, mod och uthållighet. Det är viktigt att du vill arbeta med försäljning och drivs av att utvecklas inom området. Du kan uppvisa mycket goda faktiska försäljningsresultat över tid inom förmedlad marknad.


Dina egenskaper

Kännetecknande för dig är en hög grad av affärsmannaskap förenat med ett stort intresse för kunden. Du får kunderna att känna sig sedda, unika och uppskattade.

Du är stark socialt, agerar säkert både i formella och informella situationer och har lätt för att skapa, utveckla och upprätthålla relationer med ditt övertygande sätt.

I umgänget med andra är du lyhörd och smidig, visar respekt och har lätt att samarbeta. Du är streetsmart och kan arbeta med vitt skilda personligheter. Du är skicklig på att uttrycka dig i både tal och skrift.

Din slutledningsförmåga är god och du gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information. I motgång eller under press behärskar du situationen, arbetar ihärdigt och effektivt och behåller lugnet.

Du vill lyckas och motiverar dig själv att arbeta hårt och entusiastiskt för att nå målen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11. Välkommen med din ansökan!