Tjänsten är tillsatt

Folksam söker Compliance Officer med funktionsansvar Penningtvätt


Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 700 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Vi söker nu en Compliance Officer med funktionsansvar för Penningtvätt till Risk- och Compliance avdelningen. Är du den vi söker?


Arbetsuppgifter

Du har övergripande ansvar för Folksams arbete med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Du tillhör Compliancefunktionen som är en del av Risk- och Complianceavdelningen inom Vd-staben som utgör ett stöd för Folksams vd, koncernledning, styrelser, affärsområden och stödenheter. Inom staben arbetar strax över 100 medarbetare med bland annat utredningar, samordning och administrativt stöd.

Compliancefunktionen består av sex medarbetare som verkar för att verksamheten bedrivs i enlighet med interna och externa regelverk samt god sed eller standard. Speciell vikt ska läggas vid att säkerställa att kundernas intressen tillvaratas och att deras förtroende för Folksam bibehålls. Compliancearbetet ska leda till att risken för att Folksam drabbas av sanktioner eller annat som kan skada kundernas förtroende för Folksam minimeras.

Du ser till hålla dig uppdaterad på aktuella regelverk för åtgärder mot penningtvätt och FATCA och följer regelutvecklingen inom dessa.

Du har ansvar för att medarbetarna i Folksam har information och kunskap om dessa regelverk.

Du planerar, organiserar och leder arbetet med åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering i Folksam.

En förutsättning för att arbetet ska kunna skötas effektivt är att samtliga bolag inom Folksam har rutiner, policys och instruktioner på plats vilket du har i uppgift att se till.

En annan viktig uppgift är att bedöma risken för att något bolag inom koncernen används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

Du arbetar nära verksamheten och stödjer bolagen i kontakten med Finansinspektionen och andra myndigheter i dessa frågor.


Utbildning/bakgrund

Du är jurist, civilekonom eller har motsvarande högskoleexamen

Du har arbetat i minst tre år med åtgärder mot penningtvätt i finansiellt institut, på myndighet eller i konsultverksamhet.

En förutsättning för att lyckas är att du är uppdaterad på för områdena aktuella regelverk.

Det är en fördel om du tidigare har arbetat i försäkringsverksamhet.

Vi ser gärna att du idag har ett funktionsansvar inom området och är van vid att organisera och leda arbete med åtgärder mot penningtvätt.

Det är bra om du känner väl till och har arbetat med FATCA.


Personliga egenskaper

Du är organiserad, bra på att organiserara resurser och planera aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är insatt i aktuella regelverk, förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är pedagogisk och kan uttrycka dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du tar egna initiativ, är beredd att fatta beslut och är bra på att starta aktiviteter.

Du ger inte upp utan arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.