Tjänsten är tillsatt

Guy Carpenter söker två Client Coordinators Reinsurance


Guy Carpenter & Company AB utformar och levererar strategier, lösningar och service inom återförsäkring. Våra kunder är försäkringsbolag på den Nordiska marknaden och i Baltikum. Som den ledande återförsäkringsmäklaren i detta geografiska område stöder vi våra kunders affärsstrategier och finansiella mål med moderna verktyg på återförsäkringsmarknaden. Vårt nordiska kontor ligger på Norrmalm i Stockholm och här tjänstgör ca 30 personer. Guy Carpenter & Company LLC har över 2,000 anställda och kunder i över 100 länder. Bolaget ingår i Marsh & McLennan Companies, den globala ledaren inom risk- och försäkringsservice.


Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att hantera stora mängder information med en hög grad av noggrannhet och kontroll.

Guy Carpenter är experten och kunderna förväntar sig att man gör rätt, och därför har funktionen ett stort ansvar.

Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta proaktivt. Både i service gentemot mäklare, kunder och återförsäkrare, men också genom att se vad som behöver göras samt att tänka och agera strategiskt inom ansvarsområdet.

En vilja och ambition att växa med sin uppgift och bli duktig inom återförsäkring är centralt.

Övriga ansvarsområden:

Sköter kontraktadministration och dokumenthantering. Att följa checklistor med exakthet utifrån regelverket.

Informationsinhämtning och bearbetning av material och information till återförsäkringsofferter.

Hantera löpande ärenden och kontakter med kunder och återförsäkrare.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen, men inget krav. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.

Du har arbetat som administratör eller motsvarande under några år.

Det är viktigt att du arbetar med komplex administration där det ställs höra krav på noggrannhet, service och leverans.

Du kan idag arbeta som administratör inom bank, finans eller försäkring. En passande bakgrund kan också vara förmedlarassistent, fastighetsmäklarassistent eller motsvarande befattning.

Du känner yrkesstolthet och sätter ett högt värde på ett ansvarsfullt och seriöst arbetssätt i alla led. Det är också viktigt att du inser den avgörande betydelsen av arbetet som Client Coordinator för kundrelationen och affären.


Personliga egenskaper

Skriver obehindrat, tydligt och koncist. Anpassar sitt sätt att skriva till mottagaren.

Passar väl in i teamet. Utvecklar effektiva och stödjande relationer till kollegor. Är omtänksam och skapar teamkänsla.

Tillhandahåller kvalitetsservice. Upprätthåller en hög professionell standard och får arbetet rätt vi första tillfället. Vet var man hittar relevant information. Kontrollerar fakta och data. Inhämtar och tar till sig information snabbt och med lätthet.

Du är pålitlig och visar lojalitet gentemot organisationen och arbetets utförande.

Prioriterar kunderna och är angelägen om att de är nöjda. Arbetar hårt för att tillfredsställa kundernas behov och ser om deras intressen.

För att lyckas i tjänsten behöver du kunna hantera hög arbetsbelastning med bibehållet lugn.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck, tel 0707-72 77 11 eller av Karin Van Egeraat tel 070-4928998 på Qsearch AB.