Tjänsten är tillsatt

Försäkringsadministratör – Coordinator General Aviation


Inter Hannover är ett försäkringsbolag med säte i Hannover, Tyskland som försäkrar risker globalt. Från kontoret i Stockholm tecknar vi försäkring inom Flyg, Marin inklusive politiska risker, Egendom och Ansvar samt Agenturaffär.
Inter Hannover har en premievolym på 717 miljoner pund och tillhör Hannover Re group, världens tredje största återförsäkringsbolag.


Arbetsuppgifter

Du arbetar med administration och ekonomi. Det innebär att:

- Hantera ekonomiska flöden inom avdelningen.
- Administration av avdelningens återförsäkring, sammanställningar av material, registrering, och rapportering till återförsäkrare.
- Bistå Underwriters i det administrativa arbetet.

Arbetet kräver hög precision och noggrannhet.

General Aviation håller på att implementera ett nytt affärssystem. Du kommer att vara med att testa det nya systemet, och följa upp sådant som fungerar och det som behöver revideras och utvecklas.


Utbildning/bakgrund

Du har erfarenhet från arbete i försäkringsbranschen.
Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Du har erfarenhet av arbete som kvalificerad assistent/coordinator med arbetsuppgifter som innebär viss kundkontakt. Du kan också ha din bakgrund som kundservicemedarbetare. Det är positivt om du har arbetat eller arbetar i en koordinerande roll.

I tidigare befattningar har du uppvisat starka färdigheter i sifferadministration och noggrannhet.


Personliga egenskaper

Etablerar med lätthet relationer både externt och internt. Är bra på att anpassa sig till olika personer samt att förstå deras förutsättningar och behov.

Identifierar potentiella problem och orsaken till dem. Skapar praktiska lösningar och gör rationella bedömningar.

Tillhandahåller kvalitetsservice och upprätthåller en hög professionell.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.