Tjänsten är tillsatt

Ansvarsförmedlare till Aon Risk Solutions (ARS)


Aon Sweden är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkrings-förmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Aon Sweden hjälper sina kunder att hantera hot och möjligheter så att de kan koncentrera sig på sin verksamhet och förverkliga sina visioner. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden 300 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon Sweden är en del av Aon plc som är världsledande inom riskhantering, rådgivning inom pensioner och förmåner, samt återförsäkring. Med 65 000 medarbetare över hela världen levererar Aon kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet. Tjänsten som Ansvarsförmedlare är placerad inom Aon Risk Solutions (ARS) som rymmer Aon Swedens samlade kompetens inom försäkringstransaktioner, riskhantering, specialiserad rådgivning och riskingenjörstjänster.


Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad inom ARS, team Commercial.

Huvudansvaret i befattningen är att arbeta med att ge Aons kunder kvalificerad service och rådgivning kopplat till ansvarsrelaterade försäkrings och skadefrågor. Du analyserar de risker som förknippas med kundens verksamhet och säkerställer att kunden har ett korrekt försäkringsskydd.

Aon arbetar i kundteam vars uppgift är att bistå kunden i hela den årscirkel som ingår i ett försäkringsprogram. Här ingår presentation, försäljning, analys, försäkringsupplägg, upphandling, förnyelse, rekommendationer, implementering, löpande frågor, förhandling om skador samt RM. Du kommer att ansvara för relationen med exempelvis CFO, Bolagsjurister och även andra funktioner med ansvar för ex.inköp av försäkringsprogram.

Du har även ansvar för att rekrytera nya kunder. Det är viktigt att du drivs av att göra affärer och trivs i en säljande roll.

Kunderna är både tillverkande företag samt tjänste- och konsultföretag. Även en del life science företag ingår i kundportföljen.


Utbildning/bakgrund

Du är Jur.kand. och har några års erfarenhet av arbete som ansvarsspecialist.

En lämplig bakgrund är förmedlare, underwriter eller skadereglerare inom direktförsäkringsområdet. Du kan också arbeta som Insurance Manager.

Du har god erfarenhet av att arbeta självständigt och i team.

Rollen kräver skicklighet som konsult, rådgivare och som säljare. Du har således i tidigare befattningar uppvisat pedagogiska egenskaper, kommunikativ förmåga och hög grad av personlig mognad. En förutsättning är att du har specialistkompetens i försäkring inom ansvar.


Personliga egenskaper

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Detta är centralt både i det externa och interna arbetet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.