Tjänsten är tillsatt

Svedea söker E-Commerce Manager


Svedea är inget vanligt försäkringsbolag. Och vi som arbetar här är inga vanliga försäkringsmänniskor. Vi har en stor passion för försäkring och för de olika verksamheter vi försäkrar. Vi brinner också för vårt arbete och vill ge våra kunder det allra bästa – oavsett om det gäller försäkringar, kundservice eller skadereglering.
Vi erbjuder försäkringar för båtar, motorcyklar, snöskotrar och ATV samt företagsförsäkring. Ambitionen är att göra försäkring enkelt och vi siktar på att bli marknadsledande inom alla våra försäkringsområden.

Vi har en stark grund. Bakom Svedea står en mycket stark finansiell aktör, Hannover Re-koncernen. Förutom att vara en ekonomisk garant med AA-rating ger vår ägare oss tillgång till internationell expertis inom flera områden.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär ett ansvar för Svedeas försäljning via digitala kanaler. I ansvaret ligger att se till att bolaget använder sina resurser på bästa sätt för att göra affärer i de digitala kanalerna.

Det innefattar bland annat att hela tiden identifiera de bästa möjligheterna att nå ut till potentiella kunder och att planera och genomföra kampanjer som driver trafik till webb och mobil.

Du leder arbetet med att optimera köpflöden och att utveckla samspelet med Svedeas fysiska kundnav med funktioner för uppringning, SMS och chat.

I uppgiften ligger också att ansvara för mätning och uppföljning av de aktiviteter företaget gör inom området.

Exempel på arbetsuppgifter är:
- Ansvara för Svedeas långsiktiga utveckling inom E-commerce
- Ta fram strategier för och arbeta med SEO och SEM
- Utveckla köpflöden på bolagets webbplatser
- Mäta och följa upp genomförda aktiviteter

Tjänsten ingår i kommunikationsavdelningen bestående av en grafisk formgivare, en skribent och en web-master. Avdelningen leds av Kommunikationschef.

Till din hjälp har du även Svedeas systemavdelning med resurser för back-end och mobilutveckling.


Utbildning/bakgrund

Önskvärt är en relevant akademisk examen.

Du har minst 2-3 års erfarenhet av liknande arbete i företag som bedriver försäljning på nätet.

Du kan också ha skaffat dig motsvarande erfarenhet på web-/mediabyrå genom arbete inom näthandel.

Det krävs att du trivs i högt tempo och är van vid att leda arbete.

En förutsättning är att du tidigare har arbetat med att summera, analysera och bedöma aktiviteter inom näthandel och känner dig bekväm med mått och termer inom området.

Det är viktigt att du har intresse och förståelse för affärer och har en stark vilja att skapa resultat.

Det är bra om du har arbetat i snabbväxande företag och är en utpräglad entreprenör själv.


Personliga egenskaper

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är uthållig och arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.