Tjänsten är tillsatt

Max Matthiessen söker Affärsinriktad Försäkringsjurist


Max Matthiessen grundades 1889 och är idag en ledande fristående finansiell rådgivare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med rådgivning, analys, administration och upphandling av olika spar- och försäkringslösningar. Idag har vi ca 440 anställda på 23 orter över hela Sverige. För år 2012 var omsättningen 900 miljoner kronor. Välkommen att läsa mer om oss på www.maxm.se.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i en stabsfunktion med bland annat Ekonomi, Personal och Compliance.

Du utgör juridiskt stöd till hela affärsverksamheten.

Tjänsten innebär att du är involverad i alla delar av affärsverksamheten från produkt till kund.

Då rådgivningen utgör kärnan i verksamheten kommer du även att arbeta i nära samarbete med rådgivarna med frågor rörande kunder och deras affärer.

Exempel på områden som tjänsten spänner över är:

- Alla slags försäkringsjuridiska frågor
- Skattefrågor
- Familjerättsliga frågor
- Pensionsrelaterade frågor
- Avtalsfrågor, till exempel leverantörsavtal
- Frågor från kunder
- Hantering av kundklagomål
- Frågor rörande PUL

I rollen ingår att ge visst juridiskt stöd till koncernens värdepappers- och fondbolag.

Du kan även komma att hantera kundklagomål, arbetsrättsliga ärenden och leverantörsavtal. En annan viktig uppgift är att bistå medarbetare i upphandlingar och förhandlingar.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har arbetat med försäkringsjuridik i några år.

Lämplig bakgrund kan vara arbete som jurist i Försäkringsföretag eller Förmedlarföretag.

God förståelse för rådgivarnas situation liksom för produkterna är en förutsättning liksom att du tänker och utgår ifrån det affärsmässiga i alla lägen.

I stor utsträckning handlar rollen om att hitta konkreta lösningar på juridiska frågeställningar vilket innebär att du snabbt ska kunna sätta dig in i uppgifter och vara kreativ och affärsinriktad.

Du har en pedagogisk uppgift i att informera och hjälpa medarbetare i organisationen vilket ställer krav på en tydlig kommunikation och att du kan förklara saker på ett rakt och enkelt sätt.


Personliga egenskaper

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar liksom gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Du har fokus på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.