Tjänsten är tillsatt

Risk Manager till NCC Försäkring AB


NCC Försäkring är en bolagiserad intern försäkrings- och skadeförebyggande
verksamhet, som hanterar NCC-koncernens samtliga försäkringsbara risker inom egendoms- och ansvarsförsäkring. Den övergripande uppgiften är att garantera ett brett och anpassat
försäkringsskydd för samtliga affärsområden och dotterbolag, d.v.s. hela NCC-koncernens verksamhet. Genom att köpa in försäkringar centralt och dessutom placera koncernens försäkringsbehov i eget försäkringsbolag minimeras försäkringskostnaden.
NCC Försäkring bistår även affärsområdena och dotterbolagen i säkerhetsarbetet och de skadeförebyggande insatserna.


Arbetsuppgifter

Risk Manager är ansvarig för de försäkringar som NCC inte försäkrar inom captivet, NCC Försäkring AB. Dessa är idag Financial Lines, tjänsteresor, transport och motorförsäkring. I samråd med VD bedömer du hur de skall placeras. Inom Financial Lines används förmedlarstöd, i övrigt inte.

Du är huvudansvarig för samtliga interna kundkontakter. Således skall du skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla varaktiga relationer med dessa. Tjänsten innebär också ett betydande samarbete med andra koncernstaber, såsom Finans, Miljö och Juridik.

I tjänsten ingår ansvar för att ta fram och uppdatera allt informations- och presentationsmaterial inom Group Risk management / NCC Försäkring. Det innebär bland annat att uppdatera allt skrivet informationsmaterial inkl. intranätet och säkerställa ett kvalitativt innehåll i nyhetsbrevet som skickas ut fyra gånger per år.

På sikt skall du förstå, och kunna förklara alla försäkringar som NCC Försäkring erbjuder, och även ansvara för de utbildningar inom Risk & Försäkring som utförs inom koncernen.

Några resor per månad är vanligt, oftast inom Norden. Totalt innebär det ca 20 resor om året varav hälften med övernattning.

Group Risk Management / NCC Försäkring är en samarbetsorienterad organisation där man stöttar varandra och där det råder en öppen, prestigelös, och respektfull atmosfär.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, och det är positivt med en civilekonomexamen. Du skriver och talar engelska obehindrat.

Du har arbetat i fem år eller mer inom försäkringsbranschen. Det är viktigt att du har en bredd inom försäkring. Vi ser framför oss att du har arbetat som Underwriter, juniorunderwriter, förmedlare, förmedlarassistent eller inom skador. Har du en kombination av dessa erfarenheter är det meriterande.

I tidigare befattningar har du uppvisat starka pedagogiska och kommunikativa färdigheter.
Vi vill att du ser positionen som ett steg framåt i sin utveckling och ser möjligheten att arbeta på NCC Försäkring som en stor chans.


Personliga egenskaper

Du har ett övertygande sätt, påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende. Samtidigt är du lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt, lyssnar in vad kunder och kollegor frågar efter och har lätt att samarbeta.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och tycker försäkring är roligt.

Du tar initiativ och är mån om att åstadkomma bra resultat. Du har glöd och självdriv.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.