Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Risk Controller


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individiden ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter vi enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.

Med ökande marknadsandelar fortsätter Movestic att stärka sin position på den svenska försäkringsmarknaden.


Arbetsuppgifter

Identifiera, bedöma och följa upp verksamhetens risker. I tjänsten ingår även att ge stöd och råd till verksamheten i dess riskhantering.

Tillsammans med två medarbetare inom enheten Riskkontroll arbetar du med uppföljning och analys av verksamhetens risker samt att ge en samlad bild av bolagets risker till VD, styrelse och ägare.

Enheten Riskkontroll är ytterst ansvarig för att säkerställa att det finns en tillfredställande riskkontroll och riskhantering i den operativa verksamheten.

Arbetet innebär att analysera, följa upp och kontrollera verksamhetens risker samt validera underliggande data/modeller/metoder som används i riskhanteringen.

Du utgör stöd till verksamheten avseende de riskrelaterade verktyg och mallar som används, såsom incidenthanteringssystem, och modell/metod för ”operational risk assessment”.Utbildning/bakgrund

Civilekonom eller motsvarande akademisk examen

Du har minst några års erfarenhet från arbete i företag som står under Finansinspektionens tillsyn, gärna från arbete inom riskkontroll.

Det är meriterande om du har arbetat i Livförsäkringsverksamhet.

En lämplig bakgrund kan vara att ha arbetat inom riskkontroll, internrevision, revision, middleoffice i företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

En förutsättning är att du har ett starkt driv, vill lära dig nya saker och har lätt för att anpassa dig.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.