Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Compliance Officer


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individiden ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter vi enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.

Med ökande marknadsandelar fortsätter Movestic att stärka sin position på den svenska försäkringsmarknaden


Arbetsuppgifter

Leda och genomföra arbetet med uppföljning av regelefterlevnad i Movestic.

Du rapporterar till Movestics chefsjurist, men även direkt till VD, ledning och styrelse.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. implementering av såväl nationella som internationella regelverk i organisationen, utbildning av medarbetare, uppföljning av vår verksamhet.

Förutom det löpande arbetet tillsammans med organisationen kommer du dels ingå i de projekt som berör funktionens arbetsuppgifter, dels för Movestics räkning delta i vissa branschsamarbeten.

I tjänsten ingår att följa upp, identifiera och hantera eventuella brister i regelefterlevnad i livförsäkringsbolaget och i värdepappersbolaget.

Tjänsten innebär ett ansvar för rapportering till FI.

Till ditt stöd har du medarbetare i juridikgruppen som leds av Chefsjuristen.Utbildning/bakgrund

Jurist eller motsvarande relevant akademisk examen

Du har minst några års praktisk erfarenhet från försäkringsbolag, advokatbyrå eller annat finansiellt företag.

Det är meriterande om du har arbetat med Compliancearbete i den finansiella sektorn.

Du trivs med att arbeta konsultativt och proaktivt med andra.

Det krävs att du är noggrann, lösningsinriktad och har hög integritet.

Eget driv samt förmågan att dels arbeta självständigt, dels prioritera mellan arbetsuppgifter utifrån uppgifternas betydelse är förutsättningar för att lyckas i tjänsten.

Det är viktigt att du är smidig i umgänget med andra och har lätt för att samarbeta.Personliga egenskaper

Du är bra på att organisera resurser och planerar aktiviteter liksom på att sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du har stor förståelse affärsverksamhet och bidrar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för affären.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du är målinriktad och motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.