Tjänsten är tillsatt

KPMG söker Regelverksspecialist/Compliance


KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag, verksamma i 145 länder över hela världen. Nationella företag bildar ett globalt nätverk med 123 000 medarbetare. I Sverige finns KPMG på 60 orter och har 1 500 medarbetare. KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänser inom revision, skatt och rådgivning.

Under alla år har KPMG haft samma ledstjärna, att skapa värde för uppdragsgivaren och detta gäller oavsett om det är ett mindre lokalt företag, en ideell organisation eller ett globalt företag. Målsättningen är att fortsätta utvecklas för att möta kundernas skiftande behov och göra det bättre än någon annan.

I Stockholm växer nu KPMG och söker en medarbetare inom Compliance till Financial Services, Center of Excellence


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i en enhet bestående av specialister med fokus på intern styrning och kontroll: bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Teamet arbetar med utvecklingsprojekt, löpande fullgörande av riskkontroll- och compliancefunktioner, intern- och externrevisionsgranskningar, utredningar, analyser och rådgivning till företag i den finansiella sektorn.

Arbetsuppgifterna omfattar revision och rådgivning åt kunder inom sin specialisering regelefterlevnad, Compliance.

Du arbetar även med att utveckla KPMG:s affär inom området.

I rollen som konsult bistår eller utgör du funktionen för regelefterlevnad hos kundföretag.

Tjänsten innebär mycket internt samarbete med specialistkollegor, revisorer, managementkonsulter och andra som arbetar med kunder.


Utbildning/bakgrund

Jur kand eller annan relevant akademisk examen.


Personliga egenskaper

Du har minst några års erfarenhet av arbete med Compliance, intern kontroll och styrning och/eller internrevision.

En förutsättning är att du har erfarenhet av försäkringsverksamhet och kan för området aktuella regelverk.

Det är bra om du tidigare har arbetat utåtriktat och med många olika kontaktytor.

Det är viktigt att du har integritet och kan driva dig och ditt arbete självständigt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.