Tjänsten är tillsatt

Country Claims Manager Nordic Countries


ACE grundades 1985 och har en bred portfölj av person-, grupp- och företagsförsäkringar. ACE är erkänt som globalt ledande inom försäkring och återförsäkring. Med fler än 16 000 engagerade medarbetare har ACE kontor i över 53 länder runt om i världen. De bedriver verksamhet med kunder i fler än 170 länder och har idag cirka 1 miljon nordiska försäkringskunder.
ACE har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Här arbetar inte bara svenska utan även norska, finska och danska medarbetare för att kunna stå till tjänst på alla nordiska språk. ACE Norden har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors med för närvarande ca 100 anställda.


Arbetsuppgifter

I tjänsten som Country Claims Manager Nordic Countries kommer du att ansvara för den nordiska skadeverksamheten.

Avdelningen består av 20 medarbetare varav fem personer arbetar i Köpenhamn och två i Oslo. Du förväntas att ta vara på de lokala förutsättningarna och skapa en god laganda i det nordiska teamet. Tjänsten innebär att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar samt implementera interna och externa regelverk och instruktioner.

Din uppgift är att leda och utveckla verksamheten så att avdelningen levererar en effektiv skadehantering till de olika affärsområdena i den nordiska delen av ACE. Du ska se till att verksamheten följer ACE:s övergripande strategier och du förutsätts vara engagerad och involverad i affärsverksamheten.

Samtidigt som du bistår medarbetare förutsätts du har eget ansvar för komplexa skadeärenden. Som ledare bidrar du till att utveckla befintlig affär samt generera nya affärer.

Tjänsten ingår i den nordiska ledningsgruppen.


Utbildning/bakgrund

Relevant akademisk examen

Bred och gedigen erfarenhet av arbete med skadeverksamhet. Du har arbetat som specialist eller chef i skadeverksamhet.

Det krävs att du har minst några års ledarerfarenhet och är van vid att ha personalansvar. Det är önskvärt att du i din roll som ledare har arbetat med strategiska frågor och att du är affärsinriktad.

Du har i tidigare tjänster visat prov på klokskap och personlig mognad.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som är en mogen ledare som motiverar sina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du kan organisera resurser och planera aktiviteter liksom sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information och du kan analysera frågor och bryta ner dem i sina beståndsdelar.
Du är handlingskraftig och är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du motiveras av att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66.