Tjänsten är tillsatt

Head of Sales and Distribution Nordic Countries


ACE grundades 1985 och har en bred portfölj av person-, grupp- och företagsförsäkringar. ACE är erkänt som globalt ledande inom försäkring och återförsäkring. Med fler än 16 000 engagerade medarbetare har ACE kontor i över 53 länder runt om i världen. De bedriver verksamhet med kunder i fler än 170 länder och har idag cirka 1 miljon nordiska försäkringskunder.
ACE har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Här arbetar inte bara svenska utan även norska, finska och danska medarbetare för att kunna stå till tjänst på alla nordiska språk. ACE Norden har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors med för närvarande ca 100 anställda.


Arbetsuppgifter

I tjänsten som P & C Manager kommer du att ansvara för affärsverksamheten inom P & C i Norden.

Din uppgift är att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom affärsområdet.
Du kommer aktivt att arbeta för att skapa bra samarbeten med andra delar av verksamheten i ACE Norden. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för fortsatt god tillväxt genom att skapa långsiktigt goda resultat. I ditt arbete med att utveckla affären kommer du att ha ett nära och givande samarbete med Sales & Distribution.

I rollen ingår även att anpassa och utveckla det operativa arbetet genom att löpande se över arbetssätt, metoder och processer.


Utbildning/bakgrund

Relevant akademisk examen

Du har gedigen erfarenhet av Underwriting inom bland annat P & C.

Du har arbetat som ledare med personalansvar och/eller har vana av att leda projekt.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat med övergripande strategiska frågor och är affärsinriktad.


Personliga egenskaper

Du är en ledare som motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter liksom sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer liksom fokuserar på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter. Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Du är en person som motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66.