Tjänsten är tillsatt

Försäkringschef för Toyota och Lexus i Sverige


Toyota Sweden AB är ett Sälj- och Marknadsbolag med övergripande ansvar för nybilsförsäljning och servicemarknad för Toyota och Lexus på den svenska marknaden.
Toyota Financial Services och Lexus Financial Services är Toyotas och Lexus egna finansbolag. Vi är 26 personer som finansierar ca 41000 fordon i Sverige, till ett värde av drygt 4 miljarder SEK genom Toyotas och Lexus återförsäljarorganisationer. Vårt kontor är beläget i Toyotas huvudkontor i Rissne, Sundbyberg.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att ansvara för all sakförsäkringsaffär (märkes, företags och transportförsäkring) för Toyota i Sverige, dvs Toyota Sweden AB (TSW) och Toyota Financial Services (TFS).

Målet för befattningen är att utveckla försäkringsaffären tillsammans med aktuell försäkringsgivare. Du kommer att ansvara för att sälja in Toyota/Lexus försäkring, och samarbetet med försäkringsgivaren. Återkommande besöka återförsäljare. En viktig del av Försäkringschefens ansvar är att agera rådgivande och konsultativt gentemot Toyotas/Lexus återförsäljare.

Tillsammans med försäkringsgivaren ska du följa upp samarbetet avseende försäkringsgivaren Toyota/Lexus på lönsamhet och resultat och vid behov vidta gemensamma åtgärder.

Säkerställa att återförsäljarna följer samarbetsavtal med försäkringsgivaren.

Tillsammans med försäkringsgivaren upprätta en årlig plan för gemensamma aktiviteter.

Utbilda och informera anställda på TFS/TSW, samt säljare och övrig personal hos återförsäljarna om försäkringar och samarbetet med försäkringsgivaren.

Delta på återförsäljarkonferenser, lanseringar och andra event.

Ansvara för att beslutsunderlag tas fram och presenteras för beslutsfattare/ledning.

Säkerställa och ansvara för att övriga försäkringsbehov för TSW och TFS är tillgodosedda.

Omvärldsbevaka och analysera marknaden.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, helst inom ekonomi eller juridik. Alternativt kan du ha jämförbar erfarenhet/utbildning som säkerställer relevant faktakunskap för verksamhetsområdet. Det är positivt om du har IFU:s och sakförsäkringsutbildning. Du talar och skriver engelska obehindrat.

Du har minst 5 års erfarenhet av motorfordonsförsäkring. Det är positivt om du har erfarenhet av andra delar inom sakförsäkringsmarknaden. Du kan exempelvis arbeta som Produktansvarig eller Försäljnings- Marknadsansvarig idag.

Vi ser gärna att du är ett känt, och respekterat ansikte i branschen och har en mycket god förmåga att etablera, utveckla och upprätthålla långsiktiga affärsrelationer med förmedlare och försäkringsbolag. Således har du byggt upp ett brett kontaktnät.

Det är meriterande om du sitter eller har suttit, i en kommitté eller annat branschgemensam forum inom försäkringsbranschen.

I tidigare befattningar har du uppvisat starka färdigheter i kommunikation och pedagogik, och har därför haft lätt för att komma igenom och göra skillnad, även där försäkring inte är högsta prioritet. Du är van att genomföra formella presentationer oavsett antalet åhörare.

Du har en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt.

Försäkring tillsammans med Toyotas finanstjänster har en avgörande betydelse för merförsäljning inom hela koncernen. Du kommer som Försäkringschef ha en nyckelposition inom organisationen.


Personliga egenskaper

Avgörande egenskaper för att lyckas i positionen är:

Självgående
Tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Relationsskapande
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, du skapar kontakter och underhåller relationer.

Lojal
Du uttrycker en positiv attityd om verksamheten och/eller organisationen. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Kritik tar du upp i korrekta sammanhang eller med direkt berörda parter.

Affärsmässig
Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Initiativtagande
Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Samarbetsförmåga
Samarbetar utan problem med andra, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Tydlig
Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap går fram och att förväntningarna är klara för alla parter. Påminner och följer upp.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.