Tjänsten är tillsatt

Operations Manager till BNP Paribas Cardif


BNP Paribas Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. BNP Paribas Cardif bedriver idag verksamhet i 37 länder och har närmare 90 miljoner försäkringstagare.
BNP Paribas Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till de två försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. BNP Paribas Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ca 90 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.
För mer information se www.bnpparibascardif.se och www.bnpparibascardif.com.


Arbetsuppgifter

Du är ansvarig för att leda den dagliga verksamheten inom avdelningarna Skadereglering och Kundtjänst, (Skadehantering, Medicinsk riskbedömning, Kundservice och After sales).

Du har ansvar för att sätta avdelningarnas mål och se till att dessa uppnås.

I tjänsten ingår ansvar för avdelningarnas cirka 20 medarbetare. Då verksamheten bedrivs i Göteborg är tjänsten placerad där.

Tjänsten innebär ett nordiskt ansvar för skador dock ej med direkt ansvar i Norge och Danmark. Exempel på arbetsuppgifter är:

• Leda och coacha avdelningarna och dess medarbetare
• Definiera och följa upp teamen/avdelningarnas KPI på daglig basis
• Följa upp de olika teamen/avdelningarnas produktivitet per land (Sverige, Norge och Danmark) för att nyttjandet av resurser optimeras mellan länderna
• Definiera, leverera och följa upp företagets SLA (Service Level Agreement) och rutiner med våra samarbetspartners för att säkerställa att dessa följs
• Strategisk planering av verksamheten med Chief Operating Officer
• Löpande informera Chief Operating Officer om avdelningarnas verksamhet
• Representera avdelningarna i Ledningsgruppen
• Genomföra workshops och arbeta med aktiv målstyrning för individerna i teamet
• Stödja Säljavdelningen vid kundträffar och projektmöten
• Informera och underrätta banker, kunder och andra samarbetspartners om skadeärenden
• Representant i klagomålsnämnden på BNP Paribas Cardif
• Representera bolaget i kontakt med återförsäkrare avseende skador samt reglera större ärenden för Cardifs kunder (vid behov)


Utbildning/bakgrund

Du har försäkringscertifiering, till exempel IFU. Det är meriterande med relevant akademisk examen.

Du har erfarenhet av arbete inom Personriskförsäkring och Sakförsäkring.

Ett krav är att du har minst 5-7 års erfarenhet från försäkringsverksamhet och har arbetat med skadereglering inom Personförsäkring och Sakförsäkring. Det är viktigt att den erfarenheten är relativt färsk.

Det är bra om du har arbetat i internationell miljö. En förutsättning är att du talar och skriver engelska flytande.

Du har gedigen ledarerfarenhet och det är meriterande med goda medicinska kunskaper.Personliga egenskaper

Du motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du är strukturerad och bra på att organisera resurser och planera aktiviteter liksom att sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du har en god strategisk förmåga och ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Som person har du starkt engagemang och motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Du har förmågan att entusiasmera dina medarbetare.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat, tel: 0704-928998