Tjänsten är tillsatt

Skadechef Privat


Svedea säljer försäkringar med idén att det är bättre att vara riktigt bra på några få saker än halvbra på många. Med expertkunskap inom mc, snöskoter, ATV, båt, begagnad bil och företag utvecklar man konkurrenskraftiga produkter och gör försäkring enklare. Visionen är att förändra försäkringsbranschen. Bakom Svedea står världens tredje största återförsäkringskoncern, Hannover Re.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som Skadechef Privat är en nyckelroll inom det kraftigt växande bolaget Svedea. Målbilden är att samtidigt som bolaget fortsätter sin expansion behålla en modern, effektiv och serviceinriktad skadeavdelning som agerar både affärsmässigt och för kundens bästa. Som skadechef ansvarar du för avdelningens fortsatta uppbyggnad och utveckling.

Ditt huvudansvar som Skadechef Privat är:

• Att säkerställa kvalitet i alla delar av skadehanteringen inom Svedea. Detta inbegriper både process, service och personal.
• Leda och fördela arbetet för skadeorganisationen som idag består av nio skadereglerare och tre besiktningsmän fördelat mellan båt, mc, snöskoter, bil och personskador. Ungefär hälften av personalen är placerad i Hammarstrand och du förväntas tillbringa cirka fyra dagar i månaden där.
• Bidra till Svedea Privats bästa genom arbete i ledningsgruppen.
• Att arbeta som ordförande i bolagets Claims Handling Group i vilken även Skadechef Företag ingår.
• Du kommer även att agera som en länk till försäkringsgivaren Inter Hannover och där bidra vid storskaderapportering, revisionsarbete och i compliancefrågor.
• Du kommer att bidra operativt vid till exempel storskador, överklaganden och förhandlingar.


Utbildning/bakgrund

För att passa för tjänsten bör du ha en akademisk examen, gärna inom juridik. Du har även arbetat några år som framgångsrik ledare för en skadeorganisation. Du kan ha arbetat som Skadechef Privat eller som ledare för en grupp av skadereglerare inom motor, båt eller annan del av privatmarknaden. Alternativt kan du ha arbetat som Skadechef inom företagsförsäkring. Det viktigaste är att du är en skicklig ledare som i tidigare befattningar visat ett gott omdöme, personlig mognad, affärsmannaskap, god strategisk förmåga, kreativitet och en mycket hög motivation. Du talar och skriver engelska obehindrat.


Personliga egenskaper

Du brinner för skador och inser betydelsen av en professionell attityd och inställning hos en skadeorganisation. Du är också införstådd med vikten av hög kvalitet och effektiva processer.

Du visar entusiasm i ditt arbete, är beredd att arbeta hårt för att nå dina mål och är inriktad på att utvecklas både som person och inom ditt yrke.

Du motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med sina uppgifter.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är en person som uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.
Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil till läsaren.

Du förstår skadehanteringens affärsmässiga konsekvenser och har förmåga att kombinera korrekt skadereglering med kundnöjdhet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.