Tjänsten är tillsatt

Verksamhetsspecialist/Förvaltningsledare till Movestic Livförsäkring AB


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individiden ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter vi enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare. Med ökande marknadsandelar fortsätter Movestic att stärka sin position på den svenska försäkringsmarknaden.


Arbetsuppgifter

Som Verksamhetsspecialist hos Movestic arbetar du med förvaltningsledning av försäkringssystem, vilket innebär att fånga verksamhetens krav och behov, ge verksamheten användarstöd samt delta i felsökning och rättning, testning, behörighetsstyrning och dokumentation.

I rollen ansvarar du för koordinering och planering av nya releaser av försäkringssystem, vilket innebär såväl koordinering med extern leverantör som systemanvändare inom Movestic. Du är insatt i vad nya releaser innebär och ansvarar för att driva implementering gentemot övriga avdelningar i organisationen. Det sker i nära samarbete med testledare och du deltar också i testarbete inför nya releaser. Du driver också implementeringsprojekt som berör försäkringssystemet.

Du kommer att vara operativt ansvarig för Inca.

Tjänsten är förlagd till Movestics kontor i Stockholm.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med en akademisk examen, gärna med IT inriktning.

Du har arbetat som Förvaltningsledare, Verksamhetsutvecklare, Testledare eller i en annan snarlik befattning inom livförsäkring under tre år eller mer. Du skall vara erfaren och skicklig på att agera i gränslandet mellan IT och verksamheten. I tidigare befattningar har du uppvisat en hög grad av eget driv, initiativförmåga och skarpa analytiska färdigheter.


Personliga egenskaper

Nedanstående egenskaper är avgörande för att lyckas i befattningen och trivas på Movestic:

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.