Tjänsten är tillsatt

COO/Vice VD till Anticimex Försäkring AB


Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. Våra 3000 medarbetare skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö. Vi omsätter 3,2 miljarder kronor, ägs av riskkapitalbolaget EQT och finns i 14 länder. Vi har haft obruten tillväxt sedan starten och ser stora möjligheter till expansion. Anticimex Försäkringar har funnits sedan 1953 och hade en premieinkomst 2012 på MSEK 740. Försäkringsverksamheten bedrivs i Sverige samt via filialer i Norge, Finland och Danmark. Antalet anställda i Anticimex Försäkringar uppgår till 38.


Arbetsuppgifter

Du ansvarar för VD-staben som består av specialister inom Compliance, Riskhantering, Juridik, Projekt och System samt Administration. Skadechef och Ekonomichef rapporterar till dig och totalt är det 7-8 direktrapporterande.
Totalt innehåller gruppen 25-30 personer och består av chefer och specialister.

Ledarskapet kräver helhetsperspektiv, förmåga att arbeta genom andra, mod, uthållighet och intresse för Anticimex hela verksamhet.

VD leder utveckling och försäljning inom bolaget. Det resterande operativa arbetet ingår i Vice VD:s ansvar och funktionen ingår i ledningsgruppen.

Du kommer självständigt att driva dina frågor och har en förmåga att ta ägarskapet inom ditt ansvarsområde, och fattar beslut utifrån det.

I rollen ingår att skapa skarpa analyser inom dina ansvarsområden, både kring nuläge, men också med förslag till åtgärder. Dessa analyser kommer du att presentera för VD/Ledning på ett pedagogiskt sätt då de utgör underlag för strategiska affärsbeslut inom Anticimex Försäkring AB.

Du kommer att ansvara för två stora projekt:

Solvens II projekt: Här har Anticimex kommit långt i processen kring rapportering, beräkningar och bolagsstyrning. Ditt uppdrag blir att säkerställa att projektet fortsätter att utvecklas väl och färdigställs i tid med kvalitet.

Ett nytt försäkringssystem skall implementeras, och införlivas med Anticimex AB:s system.

Kulturen på Anticimex är prestigelös. Det finns stora möjligheter att påverka, entreprenörsandan är stark och det är en miljö där människor agerar.

Anticimex är en spännande kombination av ett familjeföretag i grunden, där man är mån om att medarbetarna mår bra, kombinerat med att bolaget agerar på den internationella marknaden och expanderar kraftigt. Målsättningen är att bli störst i världen inom branschen. Idag har koncernen ca 3200 anställda.


Utbildning/bakgrund

Du har en avslutad civilekonomexamen eller är jur.kand.

En lämplig bakgrund är om du har arbetat i några år som specialist inom försäkringsbranschen med inriktning mot exempelvis ekonomi, riskhantering, compliance, system, projektledning och solvens.

Vidare har du arbetat som ledare i branschen i tre år eller mer. I rollen som ledare har du arbetat med motsvarande ansvarsområden, med fokus företrädesvis på ekonomi, men också solvens, riskkontroll och försäkringssystem.

Det är intressant om du idag arbetar som CFO på ett försäkringsbolag eller i motsvarande befattning, alternativt har den erfarenheten sedan tidigare.

För att lyckas i befattningen är det centralt att du i tidigare befattningar uppvisat ett starkt ledarskap genom personlig mognad, ett gott omdöme samt ytterst starka färdigheter i struktur, systematik, planering och organisation.


Personliga egenskaper

Du motiverar medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften. Det är viktigt att du är lyhörd, visar respekt samt har lätt att samarbeta.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar samt är van att arbeta mot och hålla deadlines. Du har en förmåga att göra systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är affärsmässig, organiserar resurser och planerar aktiviteter.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-7727711.