Tjänsten är tillsatt

ACE söker Riskingenjör


ACE grundades 1985 och har en bred portfölj av person-, grupp- och företagsförsäkringar. ACE är erkänt som globalt ledande inom försäkring och återförsäkring. Med fler än 16 000 engagerade medarbetare har ACE kontor i över 53 länder runt om i världen. De bedriver verksamhet med kunder i fler än 170 länder och har idag cirka 1 miljon nordiska försäkringskunder.
ACE har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Här arbetar inte bara svenska utan även norska, finska och danska medarbetare för att kunna stå till tjänst på alla nordiska språk. ACE Norden har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors med för närvarande ca 100 anställda.


Arbetsuppgifter

Erbjuda teknisk support och riskbedömning avseende försäkringsrisker till företagets Underwriters.

I uppgiften ligger att utgöra stöd åt företagets Underwriters i arbetet med att utvärdera och utveckla befintliga och nya konton.

Du gör sammanfattningar av riskbedömningar och formulerar rekommendationer till Risk Managers hos företagets kunder.

Arbetet innebär bland annat att:

Tillhandahålla stöd till Underwriters.

Tillhandahålla olika typer av HPR Risk Management-stöd till utvalda kunder.

Ge presentationer om riskhantering till potentiella kunder.

Ge kostnadsbedömningar för serviceplaner till kunder och Underwriters.

Formulera och erbjuda handlingsplaner till Risk Managers hos kunder


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du är civilingenjör/brandingenjör eller motsvarande.

Du har arbetat i minst fem år med skadeförebyggande arbete i försäkringsbranschen, industrin, hos förmedlare eller i ett Captive.

En förutsättning är att du har arbetat som Riskingenjör eller i annan motsvarande befattning.

Det är bra om du har arbetat med stora företagskunder.

I tidigare befattningar har du uppvisat mycket goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella tekniska frågeställningar, och har överlag uppvisat en god pedagogisk förmåga.

Internationell erfarenhet är en fördel, och en god förmåga att tala och skriva engelska är ett krav.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet liksom ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer samt fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.