Tjänsten är tillsatt

Alecta söker Ansvarig Compliance


Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 600 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.


Arbetsuppgifter

Ansvar för att planera och leda arbetet i Compliancefunktionen.

Kontrollfunktionen Compliance utgör tillsammans med Riskkontroll och Informationssäkerhet Alectas Riskenhet.

Riskenheten är självständig i förhållande till verksamheten och chefen för enheten, som leder det dagliga arbetet, är direkt underställd vd.

Compliance regelansvarsområde omfattar frågor inom exempelvis kundskydd, uppförandekod, intressekonflikter, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt utläggning av verksamhet. Vidare omfattas regler för skuldhantering för försäkringsåtaganden samt placeringsverksamhet.

Som ansvarig Compliance täcker kandidaten hela regelansvarsområdet. Viktiga kontaktytor kommer att vara Alectas Kapitalförvaltning, aktuarier, Kundadministration samt Kundkommunikation.

I uppdraget ingår såväl stödjande som kontrollerande och rapporterande aktiviteter.

En viktig aktivitet kommande två år är att stödja verksamheten vid implementeringen av Solvens II-regelverket samt att verka för ett ändamålsenligt företagsstyrningssystem.


Utbildning/bakgrund

Kandidaten har minst tre till fem års erfarenhet av praktiskt arbete med regelefterlevnadsfrågor inom finansiell verksamhet, gärna från pensionsbolag, bank eller värdepappersbolag.

Erfarenhet från att tidigare ha drivit förändringsarbete inom en Compliancefunktion är meriterande.

Kandidaten kan ha arbetat inom eller varit ansvarig för en Compliancefunktion.

Det är bra om kandidaten har erfarenhet av att leda arbete med regelefterlevnadsfrågor


Personliga egenskaper

Du är struktuerad och bra på att organisera resurser och planera aktiviteter.

Kommunikation är en av dina starka sidor och du har lätt för att uttrycka dig både på tu man hand och inför många åhörare.

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du har lätt för att samarbeta och är smidig i umgänget med andra. Trots att du har lätt för att anpassa dig tummar du inte på din integritet.

Vi söker dig som hyser respekt både för andra människor och för ditt uppdrag.

Du är en handlingskraftig person som tar egna initativ.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.