Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Aktuarie


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt spar-kapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individiden ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.


Arbetsuppgifter

Movestic växer snabbast på den svenska tjänstepensionsmarknaden och är nu den tredje
största aktören mätt i nyförsäljning inom fondförsäkring och vi har även en stor riskaffär. För
att möta de ökade behoven behöver vi förstärka vår aktuarieavdelning som då kommer att
bestå av sex aktuarier. Utvecklingsmöjligheterna är mycket stora för rätt person. Vi erbjuder
en miljö där du får fördjupa och bredda din kompetens inom aktuarieområdet. Här finns kompetenta och kreativa kollegor i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt och
passionerat ledarskap.

Dina arbetsuppgifter fokuserar på kapitalkravsberäkningar och EEV - beräkningar där även förvaltning av kassaflödesmodeller ingår. Du kommer även att stödja våra affärsområden med prissättning, lönsamhets- och resultatuppföljning. Avdelningen är djupt engagerad i affärsverksamheten samtidigt som man har en central roll i Solvens 2-arbetet, modellering, kassaflödenanalyser och Embedded Value. Movestic ingår i den engelska försäkringskoncernen
Chesnara, vilket innebär att Aktuarieavdelningen har nära kontakter med moderbolagets aktuarier och finansavdelning. Du är precis som övriga i gruppen, engagerad i alla olika delar av de aktuariella uppgifterna. Arbetet är mycket varierat och du är i stor utsträckning involverad i själva affärsverksamheten.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen inom matematik eller matematisk statistik och har arbetat som aktuarie i 1-3 år inom fond- och/eller livförsäkringsområdet.
I tjänsten ingår arbete med både SQL och VBA, varför det är en förutsättning att du har ett genuint intresse och goda kunskaper inom dessa. Det är en fördel om du har arbetat med Solvens 2-förberedelseroch meriterande med erfarenhet av Embedded Value.


Personliga egenskaper

Du uttrycker dig väl på engelska, både i tal och i skrift. Kvalitet och kompetens är tydliga inslag i vår företagskultur, likväl förmågan att omvandla planer och beslut till
handling. Du motiveras av höga krav och är inte rädd för att arbeta hårt för att nå uppsatta mål. Du är analytiskt lagd och tycker om att samarbeta med andra för att förbättra produkter, processer och lönsamhet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766 eller Karin Van Egeraat tel 070-4928998.