Tjänsten är tillsatt

Affärscontroller Skador


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1850-talet. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Befattningen, som är en ny tjänst, är en nyckelposition inom Gjensidiges skadeorganisation. Kandidaten kommer att arbeta nära Skadechef Sverige, och ett intensivt utbyte sker mellan motsvarande befattningar i Norge och Danmark.

Rollen i Sverige förutsätter att kandidaten har en förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar. Tjänsten innebär samtidigt ett nära samarbeta med övriga organisationen, inom både privat och företag inom Sverige och med skadeorganisationen i norden. Det kräver att kandidaten har väl utvecklade sociala färdigheter.

Arbetsuppgifterna innebär att ansvara för skadeorganisations nyckeltal i Sverige. Det innebär att plocka fram och analysera kundtillfredställelse, produktionstal vilket inbegriper hastighet i reglering, hur skadestocken utvecklas, trender och tendenser i skadorna etc. Det åligger kandidaten att sammanställa resultatuppföljning, och tydliggöra hur resultaten står sig mot målen. Resultaten drar Skadechef för ledningen, och ibland är det kandidatens ansvar.

Kandidaten kommer att vara delaktig, och också i vissa fall ansvarig för utveckling, förbättring och förädling av arbetsmetod och process inom affärscontrolling på skadeavdelningen. Detta sker i nära samarbete med övriga nordiska länder.

I tjänsten ingår resor till Helsingborg, Norge och Danmark vid ca 4 tillfällen per månad.


Utbildning/bakgrund

Kandidaten har en examen inom ekonomi eller motsvarande.

Kandidaten har arbetat som Affärscontroller eller i motsvarande befattning i ett sakförsäkringsföretag i 3-5 år. Har kandidaten erfarenhet av arbete inom, eller i nära samarbete med skadeorganisation, är det positivt.

I tidigare befattningar har kandidaten uppvisat starka färdigheter i analys, noggrannhet, struktur och provaktivitet.

Kandidaten har också uppvisat en hög grad av personlig mognad, en förmåga att se helheter och en god kommunikativ och pedagogisk förmåga.Personliga egenskaper

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Anpassar sig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.