Tjänsten är tillsatt

Max Matthiessen söker Compliance officer


Max Matthiessen grundades 1889 och är idag en ledande fristående finansiell rådgivare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med rådgivning, analys, administration och upphandling av olika spar- och försäkringslösningar. Idag har vi ca 440 anställda på 23 orter över hela Sverige. För år 2012 var omsättningen 1 miljard kronor. Välkommen att läsa mer om oss på www.maxm.se.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Compliance-funktionen som har ansvar för att följa upp och kontrollera att verksamhetens interna regelverk och rutiner är lämpliga och effektiva.

Tjänsten som Compliance officer inbegriper att övervaka utvecklingen av de regelverk som träffar, framför allt, gruppens fond- och värdepappersbolag.

Som ett led i övervakningen av regelverken ingår att informera företagets medarbetare om de i var tid gällande kraven liksom att övervaka att organisationen lever upp till de krav som träffar verksamheten.

Tjänsten inbegriper även ett deltagande i produkt- och affärsutveckling samt att utgöra en stödfunktion till organisationen i dess arbete utifrån ett regelperspektiv.

Tjänsten har ett fokus på verksamheten i fond- och värdepappersbolaget.Utbildning/bakgrund

Jurist eller annan relevant akademisk examen

Du har minst några års erfarenhet av arbete med regelefterlevnad från fondbolag, värdepappersbolag, konsultbolag eller myndighet.


Personliga egenskaper

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är handlingskraftig och beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.