Tjänsten är tillsatt

Handlingsinriktad Produktutvecklare till Liv och Hälsa


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.

Med ökande marknadsandelar fortsätter Movestic att stärka sin position på den svenska försäkringsmarknaden.


Arbetsuppgifter

Befattningen som Produktutvecklare innebär ansvar för utveckling, vidareutveckling, förädling och implementering av produkter inom liv, sjuk, olycksfall, premiebefrielse, sjukvård och kritisk sjukdom.

Tjänsten kräver kreativitet samt förmågan att fånga upp behov från marknaden och plocka ned dessa för att skapa en produkt eller ett produktkoncept. I detta arbete behövs starka färdigheter i numerisk analys, struktur och metodik.

Rollen förutsätter en hög grad av självdriv och eget ansvar. Du behöver ha en god förmåga att fånga upp ärenden själv och driva ditt arbete i mål självständigt.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en akademisk examen.

Du har en gedigen erfarenhet av arbete som Produktutvecklare, Produktspecialist eller som Produktägare inom liv och hälsa från ett liv eller sakförsäkringsbolag. För att lyckas i tjänsten behöver du specialistkompetens inom gruppförsäkringsområdet, dvs., liv, sjuk, olycksfall och sjukvård.

Du har kunskap om hur riskförsäkring samverkar med pensionsprodukter. Det är positivt om du har arbetat med produktlönsamhet.

I tidigare befattningar har du uppvisat skicklighet i numerisk analys, struktur, organisation och har en välutvecklad förmåga att agera självständigt och moget. Du har god kunskap om marknaden och tycker om att leverera med fart och precision.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och analytisk, har en väl utvecklad förmåga att analysera frågor och bryta ned dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du är handlingsinriktad, är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.