Tjänsten är tillsatt

Sakaktuarie/Analytiker


Inter Hannover är ett försäkringsbolag med säte i London som försäkrar risker globalt. Från kontoret i Stockholm tecknar vi försäkring inom
Flyg, Marin inklusive politiska risker, Egendom och Ansvar samt Agenturaffär.
Inter Hannover har en premievolym på 717 miljoner pund och tillhör Hannover Re group, världens tredje största återförsäkringsbolag.


Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i en liten sammansvetsad grupp som fungerar som stöd och kompetens till affärsorganisation, ledning och externa kontakter.

Affärsorganisationen består av Marin, Flyg, Agency och P & C.

I dina arbetsuppgifter ingår analys av bolagets sakförsäkringsbestånd bestående av olika försäkringstyper, ofta med internationell exponering. Ditt arbete kräver förståelse för försäkringsekonomi, kommunikation samt noggrannhet och siffersinne.

Du kommer att arbeta med olika typer av reservering, rapportering och i viss mån med prissättning. Du har ett ansvar för att givna tidsramar följs och att levererat resultat är väl analyserat.

Inom rollen ingår också att i viss mån fungera som business controller med upprättandet av affärsbudgetar och 5-årsplaner.

Du kommer att vara inblandad i det mesta som berör bolagets verksamhet, skador, nyteckning, nya eller förändrade affärsupplägg och då spela en central roll för affärsverksamheten. Positionen är bred och du kommer att arbeta med hela kedjan, och verkligen lära dig försäkring på djupet.

Rollen är ytterst operativ och för att lyckas behöver du vara produktiv och drivas av att leverera och gå i mål. Du ska kunna arbeta i ett högt tempo och ha en social förmåga då rollen innebär många kontakter både internt och externt.

Befattningen är en nyckelrekrytering inom organisationen.


Utbildning/bakgrund

Du har en högskoleexamen med inriktning mot matematik och eller matematisk statistik. Det är en fördel om du har läst aktuarieprogrammet. Du behärskar engelska i såväl tal som skrift.

Du har några års erfarenhet av arbete som sakförsäkringsaktuarie inom privat eller företagförsäkring. Du kan också ha arbetat som Analytiker eller motsvarande inom samma områden i några år.

Du är en avancerad användare av flera olika IT verktyg och är van att arbeta på ett processinriktat sätt.

Det är viktigt att du trivs med att arbeta operativt och självständigt, och du har i tidigare befattningar uppvisat starka färdigheter i att slutföra och göra klart.

Då rollen är bred och affärsinriktad är det viktigt att du är stark socialt och pedagogiskt lagd.

Inter Hannover är ett stort bolag med internationell inriktning. Således erbjuder en anställning stora utvecklingsmöjligheter, inte minst inom Hannover Re.


Personliga egenskaper

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Anpassar sig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070772 77 11.