Tjänsten är tillsatt

KPA Pension söker Chefaktuarie


KPA Pension, ett dotterbolag till Folksam inom segmentet Kollektivavtalad affär, är det ledande pensionsförsäkringsbolaget inom kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepension åt drygt en miljon anställda och tillhandahåller försäkrings- och pensionsadministrativa tjänster till Sveriges kommuner och landsting. KPA Pension förvaltar idag drygt 100 miljarder kronor för våra kunders räkning med god avkastning och stark solvens. Vi är cirka 140 anställda och befinner oss i ett intensivt och spännande skede med mycket utveckling och många förändringar.


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för att samordna och säkerställa att alla aktuariella frågor i KPA Pensionsförsäkring och KPA Livförsäkring hanteras på ett enhetligt sätt.

Du följer upp de aktuariella frågorna och bistår VD med förslag till försäkringstekniska beräkningsunderlag (FBU) samt ser till att styrelsen erhåller förslag till försäkringstekniska riktlinjer (FTR).

Vidare ingår det i tjänsten att fastställa försäkringstekniska regler samt regelverk kring riskbedömning och se till att dessa tillhandahålls och tillämpas i organisationen.

Du hanterar även regler för beräkning av pensionsförmåner och premier samt ser till att dessa tillämpas i försäkringsofferter och övriga sammanhang.

Som Chefaktuarie ingår du i ledningsgruppen.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk utbildning med inriktning på matematik.

Det är en fördel om du är diplomerad eller har påbörjat din diplomutbildning.

En förutsättning är att du motsvarar de krav FI ställer för att bli godkänd som Chefaktuarie vad det gäller utbildning och erfarenhet.

Du har bred insikt om affärsfrågor/-relationer i försäkringsbranschen.

Du har gedigen erfarenhet av aktuarieyrket och minst några års erfarenhet av aktuariellt arbete inom premiebestämd och förmånsbestämd pensionsförsäkring samt TGL-verksamhet.

Vidare har du arbetat med reservsättning, prissättning och solvensfrågor.


Personliga egenskaper

Du är kvalitetsorienterad och observant på mål och fastställd kvalitet. Du är mån om att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du har en god analytisk förmåga och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är skicklig på att uttrycka dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du har ett strategiskt synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.