Tjänsten är tillsatt

VD till Sfm


Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.


Arbetsuppgifter

VD skall företräda organisationen genom att vara synlig i relevanta sammanhang, via media, föredrag, skriva artiklar, träffa medlemmar och företrädare för försäkringsbolagen etc.

VD behöver således förstå verksamhetens kärna och dess roll och betydelse utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Den dagliga verksamheten innebär att VD kommer att arbeta med både strategiska frågor och med detaljfrågor på operativ nivå. Det är viktigt att VD säkerställer struktur i sitt arbete för att inte fastna i de små frågorna som ständigt är närvarande i en medlemsorganisation.

VD kommer att leda och fördela arbetet på kansliet där det idag arbetar en jurist och en administratör. Tjänsten innebär också en hel del arbete med att besvara och kommentera utredningar från exempelvis Finansdepartementet och Finansinspektionen. VD kommer att driva och koordinera arbetsgrupperna inom liv, sak och data.

Framgent skall VD utveckla Sfm:s utbildningsverksamhet.Utbildning/bakgrund

Du är jur.kand. eller har annan relevant akademisk examen.

Du har gedigen erfarenhet från försäkring, bank eller finans, gärna från en ledande befattning. Det är ett krav att du har starka färdigheter i att leda, organisera och strukturera ditt och andras arbete.

Du är väl insatt i hur regelverken skapas och vilka regler det är som är relevanta, eller vilka som kan komma att bli viktiga för förmedlarmarknaden.

Du har i tidigare befattningar uppvisat en hög grad av personlig mognad, eget driv, förmåga att tänka och agera självständigt samt mod.

Positionen kräver en kandidat som har hög integritet förenat med lyhördhet.


Personliga egenskaper

För att lyckas i tjänsten är det helt avgörande att du är mogen, glad, optimistisk och ganska stryktålig samt har en god förmåga att bibehålla ditt lugnt i motgång och under press.

Du är utåtriktad och är skicklig på att göra ett avtryck inom relevanta områden för organisationens bästa.

Intellektuell höjd, utmärkt kommunikativ förmåga och goda färdigheter i analys och problemlösning är viktiga egenskaper hos Sfm:s VD.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.