Tjänsten är tillsatt

Gruppchef Skador Egendom- Ansvar


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1850-talet. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Befattningen innebär ansvar för att leda och fördela arbetet för en grupp om tolv personer som arbetar med skadereglering inom egendom, ansvar, rättskydd och regress. Du sitter i ledningsgruppen inom skador som består av Skadechef, Skadecontroller samt övriga Gruppchefer.

I befattningen ingår att utveckla, förbättra och förädla samt införa nya processer och metoder inom avdelningen, alltid med affärsverksamheten i fokus.

Du kommer att arbeta nära övriga skadegrupper och även tillsammans med försäljnings- och produktavdelningen och blir på så sätt en integrerad del av försäljningsprocessen.

Du får förmånen att delta i den nya och starka organisationen av Gjensidige Sverige och i den fortsatta uppbyggnaden av Gjensidiges försäkringsportfölj i Sverige. Gjensidige är det lilla bolaget med den stora koncernens trygghet i ryggen. Hos Gjensidige kommer du att uppleva en stor frihet under ansvar med korta beslutsvägar som kännetecken.
Organisationen präglas av engagemang och ansvarstagande.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterade med akademisk examen.

Du har en gedigen erfarenhet av skadearbete och villkorstolkning med inriktning mot egendomsförsäkring.

Du har arbetat som ledare inom skadeverksamhet i minst tre år.

I tidigare befattningar har du uppvisat mycket goda resultat, både inom din specialistkompetens och som ledare med strategiskt höjd och personlig mognad. Det är viktigt att du på egen hand kan ansvara för större och mer komplicerade förhandlingar med förmedlarna.

Utmaningar och krävande arbetsuppgifter ser du som en naturlig del av din arbetsdag.

Naturligtvis tycker du det är roligt att arbeta och är både engagerad och ansvarstagande.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.