Tjänsten är tillsatt

Försäljningschef Region Norr


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individiden ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare. Med ökande marknadsandelar fortsätter Movestic att stärka sin position på den svenska försäkringsmarknaden.


Arbetsuppgifter

Befattningen Försäljningschef innebär självständigt aktivitets, försäljnings och resultatansvar för försäkringsförmedlare i Norra Sverige.

Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Det ingår i ansvaret att analysera vilka aktiviteter, tjänster och produkter som passar bäst in hos varje förmedlare utifrån dennes verklighet. Således handlar tjänsten mycket om att lyssna in.

Alla aktiviteter är kopplade till utsatt plan inom Movestic och utifrån den har du fritt handlingsutrymme.

Kulturen i gruppen och inom Movestic är en kombination av energi, entreprenörskap och driv tillsammans med struktur, kontroll och ordning. Vikten av att ta ansvar och att färdigställa och göra klart präglar organisationen.

Placeringsort är Umeå, Örnsköldsvik eller Stockholm.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har akademisk examen och IFU diplom eller motsvarande utbildning men det är inget krav.

Du har några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter från liv-och pensionsförsäkringsbolag eller från en försäkringsförmedlare och har där uppvisat mycket goda försäljnings och lönsamhetsresultat.

Du kan också ha arbetat som säljare inom bank, fond eller finans.

Det är viktigt att du har gedigen erfarenhet av att genomföra affärer i Norra Sverige.

Du har i tidigare anställningar uppvisat klassiska försäljningsegenskaper som driv, energi och aktivitet. Det är också viktigt att du kan ta till dig mål och planera ditt arbete tillsammans med din chef.


Personliga egenskaper

Du är övertygande och kan påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationen.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.