Tjänsten är tillsatt

FOREX bank söker Nordisk Riskchef


FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande utbud av andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank finns på över 130 centralt belägna platser över hela Norden och på www.forex.se.

Välkommen till ett nordiskt, familjeägt företag som präglas av anpassning och förändring. Ett företag som lever av att kunderna får ett professionellt, personligt, pålitligt och positivt bemötande. Ett företag vars främsta tillgång är försäljningsdrivna och ansvarstagande medarbetare med entreprenörskänsla som, oavsett befattning, arbetar för att ge kunderna en positiv upplevelse i alla kontakter med FOREX Bank.


Arbetsuppgifter

Som Nordisk Riskchef är du ansvarig för riskkontrollverksamheten inom FOREX Bank i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

I rollen ingår att både leda och samordna det operativa arbetet liksom att utveckla riskkontrollarbetet inom Forex Bank. Självklart deltar du aktivt i det operativa arbetet.

Riskkontrollfunktionen består idag av tre medarbetare utöver Riskchefen.

Bland uppgifterna ingår att leda det nordiska riskkontrollarbetet samt att stödja verksamheten i sitt arbete med att ständigt förfina riskhantering inom samtliga riskområden.

Du har kontakt med myndigheter, främst Finansinspektionen och Riksbanken och representerar FOREX Bank i riskfrågor gentemot myndigheter, intresseorganisationer och samverkansorgan.

Du arbetar med samtliga risker inom FOREX Bank såsom kredit-, marknads- & operativa risker och har i uppgift att utbilda koncernen i riskfrågor.

I tjänsten rapporterar du direkt till VD i Stockholm och är föredragande för styrelsen.


Utbildning/bakgrund

Du har minst fem års erfarenhet av arbete med intern kontroll och styrning, gärna från riskhantering i bankverksamhet.

Det är en fördel om du har arbetat med riskhantering på en senior nivå och är van vid att rapportera till ledning och styrelse.

Vi ser positivit på erfarenhet av arbete med operativa risker och kreditrisker.

Ha du ledarerfarenhet är det bra och ett krav är att du har en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.

Du har i tidigare tjänster visat prov på personlig mognad och är skicklig på att hantera olika människor och olika förutsättningar.Personliga egenskaper

Du är strukturerad och organiserar resurser och planerar aktiviteter liksom sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du anpassar dig lätt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du är målfokuserad och engagerad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.