Tjänsten är tillsatt

AMF söker Senior Verksamhetsutvecklare


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad.
AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF har cirka 350 medarbetare Som ett av Sveriges ledande pensionsbolag är AMF och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget förvaltar över 500 miljarder kronor (2014-12-31) i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare.


Arbetsuppgifter

Du ingår i en grupp om tio personer som på eget eller andras uppdrag bidrar till att utvecklingen av verksamheten görs för kundernas bästa och på ett affärsmässigt sätt.

Precis som övriga i gruppen arbetar du aktivt med verksamhetsutveckling för AMF.

Medarbetarna i gruppen arbetar inför förändringar med utredningar och framtagande av business case, under förändring med verksamhetsarkitektur, kravledning, processutveckling och förändringsstöd, samt efter förändring med förvaltning och förstärkning av förändringen.

Du driver självständigt arbetet med att identifiera problem och utvecklingsmöjligheter i verksamheten, utreder, analyserar samt tar fram förslag på förbättringsåtgärder och presenterar dessa för beställaren.

Uppdragsgivarna finns inom hela AMF, antingen i projektform eller som beställare i linjen.

Du håller dig uppdaterad på förändringar på försäkringsmarknaden och analyserar hur dessa faktorer påverkar AMF:s kunder och verksamhet.


Utbildning/bakgrund

Du har en för tjänsten relevant akademisk examen och certifieringar inom området verksamhetsutveckling/förändringsledning.

Du har minst åtta till tio års erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling i företag i den finansiella sektorn.

Du har gedigen kunskap och erfarenhet från försäkringsverksamhet.

För att lyckas i tjänsten krävs det att du är van vid att leda projekt, utredningar och workshops.

En förutsättning är att du tar egna initiativ och har erfarenhet av processarbete, agil-utveckling och/eller kundinsiktsdriven utveckling.

Vi förväntar oss att du är van vid att arbeta självständigt med kartläggnings- och utredningsarbete, analys, sammanställning av analysen samt med att presentera slutsatserna för beställaren.

Då tjänsten innebär samverkan med många olika grupper och människor inom AMF är det en framgångsfaktor att du brinner för att skapa goda, ömsesidiga relationer genom att nätverka och bygga förtroende.

Du har i tidigare tjänster uppvisat hög grad av personlig mognad.


Personliga egenskaper

Du organiserar resurser, planerar aktiviteter, sätter upp tidsramar samt följer upp planer.

Du har en god analytisk förmåga och är snabb på att sätta dig in i nya frågor samt på att förstå samband och kunna se helheten.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. På ett pragmatiskt sätt har du f fokus på kundvärde, kostnadseffektivitet och enkelhet. .

Du har lätt för att samarbeta och är lyhörd, smidig och respektfull i umgänget med andra.

Du är ihärdig och arbetar effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.