Tjänsten är tillsatt

Senior Prissättningsanalytiker/Aktuarie till Moderna Försäkringar


Moderna Försäkringar är en del av Tryg, en av Nordens största försäkringskoncerner, som försäkrar över 2,7 miljoner privatpersoner och mer än 140 000 företag. I Moderna Försäkringar ingår även varumärkena Atlantica, Bilsport & MC.


Arbetsuppgifter

Den svenska prisanalysenheten består av två personer och är en del av Nordisk Business Intelligence i Tryg koncernen, med totalt ca 25 prisanalytiker i Danmark, Norge och Sverige.

Prisenhetens uppgift är att stötta verksamheten med teknisk aktuarie- och statistik-analys, exempelvis tariffanalys.

Avdelningen ansvarar för den tekniska prissättningen (tariffanalys) för Modernas portfölj på 1 ½ miljard och dina primära arbetsuppgifter kommer att vara följande uppgifter:
-Tariffanalyser och konsekvensanalyser
-Riskrelaterade statistiska analyser, exempelvis annullations-, merförsäljnings-, och kundsegmenteringsanalyser.
-Ad hoc analyser och viss hjälp med datauttag till affärssidan.
-Vidareutveckling av interna analysverktyg och data.

Detta sker bland annat genom databearbetning och analyser i SAS och Excel med efterföljande presentationer av resultat och utarbetning av beslutsunderlag.

Du kommer att arbeta mot den svenska privat- och motorportföljen, och kommer ha ett nära samarbete med produktavdelningen på Moderna.

Tjänsten är placerad i Stockholm, där den svenska ledningen sitter. Du kommer att rapportera till direktören för Nordisk Business Intelligence i Tryg, så din chef är placerad i Danmark.

Du förväntas ta ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och resultat, och också för dina dagliga kontakter med intressenter i Sverige.


Utbildning/bakgrund

Högskoleexamen inom matematik och matematisk statistik

Du har minst 4 års erfarenhet som prissättningsaktuarie eller prisanalytiker inom skadeförsäkring. En annan tänkbar bakgrund är om du har arbetat några år med andra aktuariella uppgifter såsom exempelvis reservsättning, modellering, och som under de senaste två åren har arbetat med prissättning.

Du har goda kunskaper i SAS programmering.


Personliga egenskaper

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du analyserar frågor, gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ, sätta igång- och avsluta aktiviteter.

Vidare så önskar vi en person med stort eget driv och med fokus på att leverera.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704-928998