Tjänsten är tillsatt

Property Underwriter till Moderna Försäkringar


Moderna Försäkringar är en del av Tryg, en av Nordens största försäkringskoncerner, som försäkrar över 2,7 miljoner privatpersoner och mer än 140 000 företag. I Moderna Försäkringar ingår även varumärkena Atlantica, Bilsport & MC.


Arbetsuppgifter

Moderna Försäkringar växer och förstärker nu med ytterligare en Property Underwriter.

Tjänsten som Property Underwriter innebär att du är ansvarig för försäljning och förvaltning av egendomsrelaterade risker.

I försäljningsarbetet är du ansvarig för att skapa, utveckla och upprätthålla varaktiga relationer med förmedlarna, och i enstaka fall även med stora kunder.

Du arbetar både enskilt- och i team med kollegor från exempelvis andra grupper och då kan du ha ansvar för den totala leveransen.

Positionen som Underwriter inom Företag och Industri på Moderna Försäkringar är en varierad och bred roll som handlar om försäljning, förhandling, prissättning och administration.

Tjänsten är placerad i Stockholm


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en akademisk examen.

Du har arbetat i två år eller längre som Underwriter inom egendom, eller som förmedlare inom egendomsförsäkring.

Det är viktigt att du har förmågan att hitta rätt nivå i alla delar av leveransen. Du har således i tidigare befattningar uppvisat god förmåga att förena kvalitet, service, affärsmässighet och effektivitet i sina leveranser. I interna och externa relationer kännetecknas du av sunt förnuft, prestigelöshet, ödmjukhet och affärsmannaskap.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

I umgänget med andra är du lyhörd och smidig. Du visar respekt och har lätt att samarbeta samt delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet.

Du motiverar dig och arbetar hårt för att nå målen. Vidare så visar du entusiasm, sprider positiv energi samt drivs av att ha kul på arbetet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Van Egeraat på Qsearch AB, tel 0704-928998