Tjänsten är tillsatt

Personskadereglerare till Crawford


Crawford & Company jobbar kontinuerligt mot att utveckla skaderegleringstjänster och dess kringområden med innovativa förbättringar. Crawford & Company ska leverera förstklassig service genom kreativa kundanpassade lösningar inom områdena skadereglering, besiktning, värdering etc. Våra skadereglerare gör mycket mer än levererar rapporter enligt internationell godkänd standard. En naturlig del av arbetet innebär att med ett kundorienterat utgångsläge hitta lösningar på olika problem både vad avser utredning och förlag till uppgörelser, vi finns tillgängliga 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Tack vare vårt nationella och internationella nätverk ser våra skadereglerare alltid till att bästa möjliga resultat uppnås.

Marknadsledande
Vi arbetar med skadereglering inom samtliga försäkringsområden och detta har gjort oss till marknadsledande inom vår service, förutom traditionell skadereglering kan vi bistå våra kunder med skräddarsydda IT-lösningar som tillfredställer rapportering, administration och tidsramar för alla parter.


Arbetsuppgifter

Skadereglerare med inriktning mot personskador. Du kommer självständigt hantera personskador innefattande såväl akut som invaliditetsskador.


Utbildning och bakgrund

Du bör ha erfarenhet av personskadereglering, t.ex. att självständigt ha handlagt enklare personskador på försäkringsbolag, innefattande såväl akut- som invaliditetsskador, och börjat pröva på att upprätta promemorior inför prövningar i ansvarsförsäkringens personskadenämnd och/eller trafikskadenämnden.


Personliga egenskaper

För tjänsten gäller att du skall vara självgående och drivande och tycka om att ha direktkontakt med Crawfords kunder och skadelidande. Du skall vara beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Du skall kunna se möjligheter och vara flexibel i tanke och handling. Tjänsten fordrar vidare en god förmåga att uttrycka sig - både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att anpassa språk och stil med hänsyn till mottagaren.


Frågor kring denna tjänst besvaras av Karin Nilson på tel 0704-928998