Tjänsten är tillsatt

Bliwa söker ansvarig för riskfunktionen


Bliwa erbjuder försäkringar i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Vi strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag, vilket innebär möjlighet till påverkan, hög grad av öppenhet och att överskott går tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier. Bliwa har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring för företag och organisationer. Kunderna utgörs av drygt 30 av Sveriges största företag, ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden samt ett mycket stort antal mindre och medelstora företag.
Bliwa söker nu en ansvarig för riskfunktion


Arbetsuppgifter

Du har det övergripande ansvaret för riskfunktionen.

Du rapporterar personellt till VD i moderbolaget och avrapporterar till styrelse i moderbolag och dotterbolag samt ledningsgrupp och VD i dotterbolaget.

I riskfunktionen ingår en Risk Controller som främst arbetar med riskhantering avseende operativa risker, incidentrapportering, kontinuitetsplanering och utvecklings- och strukturstöd vad gäller Bliwas ramverk för företagsstyrning. Risk Controller rapporterar till dig som ansvarig för funktionen.

Ditt ansvar för riskfunktionen innebär att du har i uppgift att upprätthålla och vidareutveckla styrning, stöd och kontroll av Bliwas riskhanteringssystem.

Du koordinerar även utförandet av ORSA.

Du arbetar i nära samarbete med bolagets ledning, aktuarieenhet, kapitalförvaltning, affärsverksamhet, controllers samt den ansvarige för compliance-funktionen.

Du bidrar till att skapa en hög medvetenhet hos styrelse, ledning och medarbetare kring styrning och kontroll av risker samt risk- och solvenssituation.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen samt allmänna krav på lämplighet för ansvarig för en central funktion.

Du har gedigen erfarenhet av riskhantering på såväl operativ som strategisk nivå. I första hand vad gäller försäkringsrisker, men även rörelserisker och finansiella risker.

Du är väl insatt i och har dokumenterad erfarenhet av Solvens 2-regelverket vad gäller i första hand krav på riskhantering och övrig företagsstyrning.
Du har arbetat brett med riskhanteringsfrågor och styrning och kontroll av risker och är väl insatt i arbete med ORSA.

Du har erfarenhet av arbete med tillgångs- och skuldhantering och har god förståelse för breda ekonomiska sammanhang och affärsfrågor.

Vi ser gärna att du har god kunskap och erfarenhet av informationssäkerhet och kontinuitetsplanering.


Personliga egenskaper

Du är intresserad och har fallenhet för att arbeta med struktur, processer och styrningsinstrument.

Du har god analytisk förmåga och hög kvantitativ kompetens.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du är pedagogisk och har en god förmåga att förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt på alla organisationsnivåer.

Du har förmåga att se och förstå helheten samt är mer fokuserad på det strategiska än på detaljer.

Du har ett starkt eget driv, tar initiativ och levererar resultat, såväl på egen hand som genom andra.

Som person är du pragmatisk, lösningsorienterad och prestigelös och vi söker dig som i tidigare tjänster visat prov på personlig mognad, gott omdöme och att vara ansvarsfull.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.