Tjänsten är tillsatt

AMF söker Ansvarig Affärskontakt


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar. Med nästan fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på cirka 508 miljarder kronor har vi ett stort samhällsansvar och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden.
Vi är cirka 350 anställda och vårt kontor ligger mitt i centrala Stockholm. AMFs värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Därför är ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje viktigt i vår företagskultur. AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO.


Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och driva AMF:s affär framåt genom att skapa goda samarbeten med branschaktörer och intressenter såsom informationsnav, integratörer, valcentraler och förmedlare.

Tjänsten ingår i en grupp bestående av sju Affärskontakter. Avdelningen Affärsrelationer ingår i enheten Marknad där även; Marknadskommunikation, Kundservice, Marknadsanalys och Utveckling Kundmöte finns.

Du är precis som övriga Affärskontakter ansvarig för ett antal aktörer som distribuerar AMF:s produkter/tjänster eller verkar inom tjänstepensionsområdet. Det ligger i din uppgift att underhålla och utveckla relationen med dessa.

Ditt huvudsakliga ansvar är att planera och organisera affärsrelationen och vara ansvarig affärskontakt mot vissa aktörer.

Arbetet innebär bland annat att skapa årsplan och mål för prioriterade aktörer och att arbeta proaktivt för effektiv samverkan oss emellan. Som AMFs representant samordnar du interna team och identifierar och driver frågor kopplade till affärsområdet/målbilden.

Du företräder AMF genom att vara ansiktet utåt på marknaden i många sammanhang. Som Affärskontakt har du ansvar för att se till att AMF:s erbjudande uppfattas och återges på ett korrekt sätt hos de externa kanalerna.

Exempel på andra arbetsuppgifter är:

- Prognostisera premie- och kundflöden för affärsområdet på kort och lång sikt samt uppföljning av budgeten.
- Initiera kundaktiviteter för respektive affärsområde bla utifrån vår kundbas och omvärldsfaktorer.
- Följa upp genomförda aktiviteter och jobba för ständiga förbättringar.
- Hålla i upphandlingar genom att vara kontaktperson med upphandlingspart samt projektledare internt för AMFs svar/offert. Ta fram beslutsunderlag och ge rekommendation till ansvarig beslutsfattare.
- Vara uppdragsledare för affärsavtal och till exempel affärsutvecklings- och avvecklingsprojekt.
-Sprida information, lobba och driva frågor både internt och externt.Utbildning/bakgrund

Relevant akademisk examen och IFU/IFL- diplom

Du har minst fem års erfarenhet av arbete inom tjänste-/pensionsområdet.

Du har gedigen erfarenhet av B2B och relationsskapande arbete inom tjänste-/pensionsområdet och förstår marknad, såsom drivkrafter och erbjudanden.

Vi ser en stor fördel med att du är van vid att leda projekt och att arbeta tvärfunktionellt inom företaget.

Det är bra om du har haft motsvarande roll i annat bolag och därigenom har ett väl upparbetat nätverk (ej krav) liksom ett gott renommé.

Eftersom tjänsten innebär mycket utåtriktat arbete och att företräda AMF i många sammanhang är det bra om du är en van talare, skicklig på att hålla presentationer, välformulerad i skrift och kan föra dialog med initierade parter.


Personliga egenskaper

Du delar AMFs värderingar som hög etik, ömsesidiga principer (all vinst till kunderna) och sätter kundens intressen främst.

Vi söker dig som är driven, självgående och engagerad och har en god förmåga att upprätta planer, följa upp och få med dig andra.

Du har sinne för affären och är intresserad av och förstår affärsmässiga- och företags-ekonomiska principer. Du har fokus på kundnytta, kostnader, bolagets uppdrag, marknadsförutsättningar med mera.

Du gör egna bedömningar och är beslutsför. En förutsättning är att du har ett stort engagemang och tar egna initiativ för att utveckla affär och arbetssätt.

Du är en god lagspelare som är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du anpassar dig lätt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766