Tjänsten är tillsatt

Är du en HR-chef som kan kombinera klassiskt hantverk med nytänkande?


Struktur och empati. Arbetsgivarvarumärke och mänsklig rehab. Lagar, avtal och ergonomiska stolar. Att arbeta som HR-chef hos oss innebär att behärska det klassiska HR-hantverket och samtidigt fundera på hur vi får en mångfald av kompetens, människor och en organisation som kan möta kommande utmaningar.

Dina Försäkringar är det gemensamma varumärket för 13 lokala och fristående försäkringsbolag runt om i Sverige med kontor på nära 50 platser från Lund i söder till Luleå i norr. Gemensamt äger bolagen Dina Försäkring AB som är servicebolag och försäkringsgivare för rikstäckande affär. Dina Försäkringar är landets sjätte största sakförsäkringsgivare. Ledorden för vår verksamhet är Nära – Nytänkande – Engagerade.
Läs mer på www.dina.se.


I tjänsten ingår arbete med:

• Alla förekommande HR-uppgifter, såväl operativa som strategiska frågor
• Organisationsutveckling
• HR-processer såsom rekrytering, utveckling, lönesättning, ledarutveckling, lönerevision, medarbetarenkäter, avveckling, rehabprocesser
• Chefsstöd i alla förekommande HR-frågor
• Initiera, leda och driva projekt inom området
• Koordinera planeringen av utbildningsinsatser inom federationen och ansvara för driften av Dina-skolan
• Leda och utveckla arbetet med lönehantering i federationen


Utbildning och bakgrund/erfarenhet

• Universitets-/högskole- eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning på HR.
• Operativ bakgrund med minst fem års erfarenhet av att även arbeta med HR
i ledande ställning i ledningsgrupp eller som nära rådgivare i strategiska frågor.


Personliga egenskaper och ledarstil

Som HR-chef har du ett stort intresse för människor och hur vi bäst presterar tillsammans. För att trivas hos oss behöver du vara både teoretiskt kunnig och praktiskt kompetent, vara rak och konstruktiv i ditt sätt att kommunicera och gilla att få människor med dig.

Din förmåga att prioritera sätts på prov och kräver självständighet och delegering på ett tydligt sätt. I ditt arbete i företagsledningen och med vd blir din roll att tänka framåt, hur vi bäst förvaltar våra talanger och planerar för framtida kunskapsväxlingar m m. Men också att självständigt skapa rutiner och gemensamma regelverk för en god ordning och arbetsmiljö.

Du måste vara duktig på att kunna lyssna in och se behov och utmaningar. Att bygga tillit och goda relationer är avgörande för att kunna stödja såväl nya som erfarna chefer och lokala bolag.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.